Ok at sove på samme værelse som drengene

En stilfærdig kønsrevolution i forsvaret? Piger og drenge indkvarteres i samme stuer foreløbig som forsøg i Skive og Aalborg, men bofællesskabet skal udbredes til hele forsvaret. Mere mangfoldighed, lyder kravet fra top til bund. Mød nogle af de værnepligtige her på øvelse ved Finderup, hvor værnepligtige kvinder og mænd træner bykamp og fortæller om deres erfaringer om, at piger og drenge nu bor på værelse sammen.