Østersøen i knibe

Danmark svigter ligesom de øvrige lande rundt om Østersøen i kampen for at stoppe overfiskeri og sikre et renere hav, hævder WWF Verdensnaturfonden.

Østersøen er blevet ét af verdens mest forurenede havområder, og regeringerne i de ni Østersø-lande har ikke formået at forhindre det. Heller ikke Danmark gør nok, fortæller en ny undersøgelse fra WWF Verdensnaturfonden.

Naturen har betalt dyrt for årtiers overfiskeri, forurening og voksende landbrug og industri i området, som huser omkring 90 millioner mennesker. Men miljøbeskyttelsen bliver stadig prioriteret lavt i landene trods årelange forsikringer og aftaler om det modsatte, fremgår det af rapporten "Baltic Sea Scorecard".

WWF har kigget på søtransport, farlige kemikalier, biologisk mangfoldighed, fiskeri og eutrofiering (overgødskning). Resultatet er nedslående, siger Peter Blanner, hav- og fiskerimedarbejder i Verdensnaturfonden.

- Kun på ét område, nemlig bekæmpelse af farlige kemikalier, er der sket betydelige fremskridt. For de fire andre områder har ingen af landene levet op til deres forpligtelser, siger Peter Blanner.

/ritzau/