Ørelæger scorer kassen på egne private klinikker

Ørelæger henviser til egne private klinikker og scorer kassen, selv om en ny lov skulle dæmme op for problemet. De Radikale vil have indført forbud.

Trods henstillinger og lovforslag bliver de praktiserende ørelæger i Danmark ved med at forgylde sig selv. Det gør de ved at henvise patienter, der skal have høreapparat, til egne private klinikker. Og flere og flere ørelæger bevæger sig ind på det private marked - samtidig med at de fortsætter som praktiserende ørelæger.

I sommer forsøgte Indenrigs- og sundhedsministeriet med et regelsæt, der påbyder ørelægerne at oplyse patienterne om det frie valg.

Men virkningen er udeblevet for medlemmerne i PAKS, der er en sammenslutning af høreklinikker uden tilknytning til ørelæger.

- Vi har ikke fået flere henvisninger, siger formand Leif Sejrup fra PAKS, Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning.

Et tilskud til høreapparatet kræver en henvisning, som den hørehæmmede skal hente hos den praktiserende ørelæge.

Virksomheden Delta, der på Sundhedsministeriets vegne godkender og fører tilsyn med de private klinikker, bekræfter, at det er blevet populært for ørelægerne at starte private klinikker op. Lige nu er cirka 30-40 procent ejet eller delvist ejet af ørelæger, men tallet nærmer sig 50 procent, siger laboratoriechef Gert Ravn./ritzau/