Odense kommune: Skolebørn må ikke faste

Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune har besluttet at lægge pres på kommunens skoler, for at få skoleledere og forældre til skride ind over for de skoleelever, der faster.

På et lukket møde i denne uge besluttede Børn- og Ungeudvalget så at lægge pres på kommunens skoler, for at få skoleledere og forældre til skride ind over for de skoleelever, der faster.

I mandags fortalte P4-Fyn, at Odenses viceborgmester Alex Ahrendtsen var stærkt utilfreds med, at folkeskoleelever fik lov til at faste under den muslimske højtid - Ramadanen.

Og rådmanden for Børn- og Ungeudvalget Jane Jegind (V) mener, at det er vigtigt at sende et tydeligt signal:

- Vores skolechef er blevet bedt om at tage fat i vores skoleledere i de områder, hvor det her er en udfordring, sådan at vi får præciseret over for dem, at det er vigtigt, de får fortalt forældrene, at det her det er ikke en adfærd, som kan understøttes af politikerne.

Jane Jegind ønsker ikke, at skolerne selv laver en politik på området.

- Det her handler ikke alene om skolepolitik, det handler også om sundhedspolitik, og det handler også om, at det her, det er nogle børn, som er i voksealderen og som skal være i stand til at lære noget. Uanset hvordan man vender og drejer det, så kan børn altså ikke lære noget, de kan heller ikke vokse, hvis det er sådan, at de ikke får eller indtager føde.

Skolechefen Jørgen Schaldemose vil den 18. september på et skoleledermøde informere skolerne om udvalgets holdning.

Kilde: P4-Fyn