Odense dømmes for at skjule oplysninger for grundejere

Tre dommere giver grundejere ret i, at kommune fortav oplysninger om udsigt til ringvej.

Læs mere
Fold sammen

Odense. Odense Kommune har ført en række købere af byggegrunde bag lyset, fastslår byretten i en dom mandag.

Køberne fik intet at vide om planerne om en støjende ringvej i det nordvestlige Odense.

Hvis den viden havde været fremme, ville flere af grundene have været usælgelige, fremgår det af skønserklæringer.

Tværtimod lød det i salgsprospektet, at der var smuk natur og landlige omgivelser. Der var ikke ét ord om planen om Ring 3 Vest.

Den usædvanlige sag har været behandlet som et såkaldt gruppesøgsmål af Retten i Odense.

Og sagsøgerne har fået medhold i påstanden om, at kommunen tilsidesatte sin loyale oplysningspligt for cirka to tredjedele af de ejendomme, som sagen drejer sig om.

Dommen går ud på, at kommunen skal anerkende at være erstatningsansvarlig for de tab, som grundejerne har lidt.

Sagsøgerne, der har optrådt under navnet Foreningen Ring 3 Sagen, har anslået, at opgøret drejer sig om mellem 10 og 20 millioner kroner.

Men retssagen har ikke drejet sig om at få fastslået og udmålt de præcise tab. Den har kun handlet om, hvorvidt kommunen er erstatningsansvarlig eller ej.

Salget af byggegrunde fandt sted fra december 2009 til november 2011.

Ganske vist blev planen om Ring 3 Vest først offentlig i maj 2010.

Men i december året før var planerne ifølge retten så konkrete, at "det burde have stået kommunen klart, at oplysning om planerne for vejanlægget måtte antages at være af væsentlig betydning" for køberne.

Under sagen har kommunens salgsrepræsentant forklaret, at han først i 2012 blev bekendt med planerne om Ring 3.

Men dette ændrer ikke ved rettens vurdering.

Odense Kommune skal i sagsomkostninger betale sagsøgerne 550.000 kroner.

Kommunen dømmes for så vidt angår grunde som ligger på Bækkelunds Have 1-28 og et par grunde på Sukkeræble Have.

Derimod frifindes kommunen for grunde på Bækkelunds Have 32-49.

/ritzau/