Obama-kritik preller af

Barack Obamas kritik af bl.a. Danmarks »sørgelige lille« indsats for irakiske flygtninge bliver afvist af udviklingsminister Ulla Tørnæs. DF mener, at Obama næppe har indsigt i den »kæmpe indsats«, som Danmark allerede har ydet.

Danske politikere tager det tydeligvis alvorligt, når USAs kommende præsident, Barack Obama, ytrer sig om bl.a. Danmarks »sørgelige lille« indsats, som han kalder det, over for irakiske flygtninge.

Det gælder også, selv om kritikken blev lagt på Obamas omfattende hjemmeside i sommer midt under den amerikanske valgkamp, og uanset at ingen herhjemme har lagt mærke til den før end i disse dage. På Christiansborg står man således nærmest i kø for at kommentere Obamas udmelding.

I regeringen mener man dog, at kritikken i vidt omfang er skudt ved siden af.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) mener nemlig, at den kommende mand i verdens vigtigste embede har misforstået Danmarks rolle, og den misforståelse vil hun gerne rette op på, når hun får lejlighed til at tale med folk i den amerikanske administration.

»Danmark har gjort en flot, stor indsats i Iraks nabolande. Det betyder, at Danmark er den største humanitære donor, målt pr. indbygger. Måler vi det i absolutte tal, er vi tredjestørst, kun overgået af USA og Japan,« siger Tørnæs til Ritzau og påpeger, at det er unuanceret alene at se på, hvor mange flygtninge Danmark har modtaget.

I hvert af årene 2007 og i 2008 ydede Danmark ifølge ministeren 100 mio. kr. til irakiske flygtninge i nærområdet.

Regeringens centrale støttepæl, Dansk Folkeparti, har en lignende opfattelse. Partiets udlændingeordfører, Peter Skaarup, siger således:

»Barack Obama har næppe viden om den kæmpe hjælp, vi fra dansk side allerede har ydet irakiske flygtninge, ikke mindst i nærområderne. Men skal jeg komme med en lille indrømmelse til Obama, så kan Danmark godt gøre en endnu større indsats lokalt mod til gengæld ikke at modtage irakiske flygtninge her i landet. På den måde kan vi løfte det samlede antal irakere, som vi yder hjælp.«

Positiv indflydelse

Eyvind Vesselbo, der er Venstre-medlem af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik og en af Folketingets største kendere af dansk politik på området, ser Obamas løftede pegefinger som noget overvejende positivt, der måske kan bane vejen for nye toner i dansk udlændingepolitik:

»Obama får opbakning fra 85 pct. af den danske befolkning, så når han sætter den humanitære indsats i kølvandet på Irak-krigen på dagsordenen, så påvirker det formentlig den almindelige dansker – også mig – i en positiv retning. Måske kan hans udsagn være med til at sætte en ny dagsorden på udlændingeområdet og udjævne nogle af de grøfter og barrierer, der er gravet i den danske debat på området.«

Vesselbo understreger dog i samme åndedrag, at Danmark har gjort en indsats, især for de irakiske tolke og deres familier samt for flygtninge i nærområderne.

Også Socialdemokratiets udlændingeordfører Henrik Dam Kristensen hæfter sig ved det opsigtsvækkende i, at det er USAs kommende præsident, der ytrer sig.

»Det, som Obama vel egentlig siger, er, at når man er med, når det gælder krudt og kugler, så skal man også være med, når det handler om den efterfølgende humanitære indsats. I den forbindelse må jeg sige, at vi ikke har udført vores humanitære rolle på området godt nok, hverken i Danmark eller i Irak.«