Nyt udspil skal dæmpe læge-vrede efter stribe af politianmeldelser

Med en stribe initiativer vil sundhedsministeren nu styrke sundhedspersonalets retssikkerhed – ”uden at gå på kompromis med patientsikkerheden”.

Med en stribe initiativer vil sundhedsministeren nu styrke sundhedspersonalets retssikkerhed – ”uden at gå på kompromis med patientsikkerheden”. Fold sammen
Læs mere

En uvildig, ekstern undersøgelse skal nu granske det stigende antal politianmeldelser, som Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget mod læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner, for at se, om den skærpede praksis er rimelig, eller om den og lovgivningen skal ændres.

Samtidig tages der nu skridt til at oprette et nyt ankenævn, hvor læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner kan klage, når tilsynsmyndighederne har grebet ind mod dem.

Det er blandt initiativerne i et udspil, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) nu sætter i gang i et forsøg på at dæmpe vreden og kritikken fra et stort antal læger, som er stærkt utilfredse med en ny, skærpet kurs fra Styrelsen for Patientsikkerhed med flere politianmeldelser og fratagelse af autorisationer.

»Det har været stærkt bekymrende at se, hvordan dialogen mellem personale og tilsynsmyndighed er blevet forværret i sådan en grad, at det er endt i underskriftsindsamlinger. Det er fuldstændig underminerende for arbejdsvilkårene i vores sundhedsvæsen og for den tillid til sikker behandling, patienterne skal opleve, når de bliver indlagt,« siger Ellen Trane Nørby.

Den massive utilfredshed, som har fået tusindevis af læger til at skrive under på et mistillidsvotum til styrelsen, er blandt andet opstået i kølvandet på en meget omtalt sag fra Svendborg, hvor en yngre læge blev dømt for grov forsømmelighed i forbindelse med et forløb med kommunikationsbrist og journalfejl, der endte med en patients død.

Dommen har skabt enorme frustrationer blandt læger. De føler sig jagtede af myndighederne i kølvandet på en lovstramning, som har givet Styrelsen for Patientsikkerhed flere »muskler« til at gribe ind mod sundhedspersoner, der træder ved siden af, hvilket bl. a. har ført til, at flere læger får frataget deres autorisation - eller bliver meldt til politiet.

En opgørelse for nylig viste således, at 12 læger i 2017 var blevet meldt til politiet for bl.a. grov forsømmelighed, hvilket er betragteligt flere end tidligere, hvor der højst var to-tre anmeldelser om året.

Med en stribe initiativer bebuder ministeren, at hun vil styrke sundhedspersonalets retssikkerhed – »uden at gå på kompromis med patientsikkerheden«.

»Det handler om at sikre et lærende dansk sundhedsvæsen med dygtige medarbejdere og en høj patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed blev jo netop til, fordi en række sager bar præg af manglende tilsyn og sikkerhed til skade for patienterne. Men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke kan give vores sundhedspersonale nogle ordentlige arbejdsvilkår, hvor der er fokus på læring og respekt for hverdagen,« siger Ellen Trane Nørby.

Det ligger også i udspillet, at to arbejdsgrupper skal stille skarpt på, om der skal ske forandringer af den journalføring, lægerne skal udføre, og de instrukser, som findes om bl.a. ansvarsforholdene for den enkelte sundhedsperson.

Desuden skal strammerpakken, som den er døbt, evalueres tidligere, end det ellers var planlagt.

Lægeforeningen er positiv overfor udspillet og mener, at  sundhedsministeren har lyttet til deres krav om et bedre tilsyn og større retssikkerhed.

»Det er en god start på vejen mod et bedre tilsyn og en genopretning af tilliden mellem landets læger på den ene side og Styrelsen for Patientsikkerhed på den anden side,« siger formand Andreas Rudkjøbing.