Nyt lovforslag: Pædofile og blottere skal udelukkes fra svømmehaller på livstid

Et nyt lovforslag vil i større omfang end tidligere forbyde pædofile og blottere at gå i svømmehallen, i parken eller i skoven resten af deres liv. En alvorlig indgriben i privatlivet, som ikke giver et mere trygt samfund, mener juridisk tænketank. Børnenes tarv må gå først, mener Dansk folkeparti.

Ny lov skal gøre det svært for blottere og pædofilidømte at tage i svømmehallen eller gå en tur i skoven. Fold sammen
Læs mere
Foto: nanna kreutzmann

Søren Pape Poulsen og regeringen ønsker at styrke indsatsen mod pædofilidømte via en strammere lovgivning. Det betyder, at personer, som er dømt for blotteri eller pædofiliforseelser, skal kunne fratages retten til at tage en tur i svømmehallen eller gå en tur i skoven resten af deres liv.

Det vækker bekymring hos den juridiske tænketank Justitia. Det er børnene, vi bør bekymre os om, mener Dansk Folkeparti.

Det nye lovforslag vil have store konsekvenser for de dømte og vil besværliggøre en almindelig hverdag, mener vicedirektør i den juridiske tænketank Justitia, Birgitte Arent Eiriksson.

»Jeg mener selvfølgelig, at vi bør passe på vores børn og beskytte dem mod seksuelle overgreb, men i dette tilfælde går man for langt. Man vader ind over de her personers menneskerettigheder for at forhindre gentagne overgreb fra nogle ganske få. Det her lovforslag lægger op til alt for vidtgående indgreb i retten til privatliv, retten til familieliv og retten til at bevæge sig frit i samfundet,« siger Birgitte Arent Eiriksson.

Tidligere har dommere kunne begrænse pædofilidømte at færdes i områder nær gerningsstedet. Med det nye lovforslag åbnes der derudover op for, at dommere kan pålægge dømte ikke at opholde sig eller færdes på en lang række steder med børn. Desuden vil man gøre det muligt for politiet jævnligt og uanmeldt at undersøge tidligere pædofilidømtes boliger uden en retskendelse. Justitsministeriet foreslår, at det skal gøres op til hver fjortende dag.

Det er love, som burde være indført for lang tid siden, mener formanden for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaarup (DF).

»Jeg synes, at man skal tage udgangspunkt i, at pædofili og blotteri ikke er noget de fleste af os går rundt og gør. Det er et udtryk for, at man har nogle psykopatiske træk, og at man er udenfor pædagogisk rækkevidde. Derfor er vi nødt til at tage nogle forholdsregler til gavn for børnene,« siger Peter Skaarup.

Han mener, at pædofililovgivningen i lang tid har været for slap.

Stemplet for livet

Forbudene skal som udgangspunkt være tidsubegrænsede, også selv om den pædofilidømte går i behandling. Desuden skal de kunne tages i brug ved førstegangstilfælde, hvor en person har blottet sig over for et barn. Tidligere var forbudene som udgangspunkt tidsbegrænsede i et til fem år, medmindre der var tale om særligt grove tilfælde. Netop denne del af lovforslaget ønsker Justitia ændret.

»Man skærer alle over samme kam, og det gælder uanset, om krænkelsen er mindre grov, eller hvis den pædofile går i behandling og får medicin, som nedsætter sexdriften. Så vil man stadig indskrænke den dømtes rettigheder på omfattende vis,« siger Birgitte Arent Eiriksson fra Justitia.

Peter Skaarup understreger, at i politiet og retssystemet bør se den nye lov som en værktøjskasse, hvor forskellige værktøjer kan tages i brug.

»Jeg anerkender, at der kan være et dilemma, når vi taler om forbudene mod pædofile i behandling. Det er klart, at hvis risikoen for overgreb er mindre så har det betydning for indsatsen,« siger Peter Skaarup.