Nyt forslag: Karakterer skal afgøre, hvor elever skal gå i gymnasiet

Efter debatten om opdeling af elever efter etnicitet på Langkær Gymnasium foreslår rektorerne, at elever fremover skal fordeles på gymnasierne ud fra deres karakterer i folkeskolen. Forsker og flere politikere bakker op.

»Hvis man ser på andre gymnasiefester, er der noget mere kampdruk og noget mindre vandpibe end her,« siger Lukas Frimer Tholander fra Høje Taastrup Gymnasium, hvor fire ud af ti elever er af udenlandsk herkomst. Foto: Niels Ahlmann Olesen Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Det skal ikke længere kun være ønskelisten og cykelafstanden, der afgør, hvilket gymnasium en elev havner på.

Både gymnasiesektoren og politikerne vil ændre kravene til elevfordeling, og flere peger på, at karaktererne fra folkeskolen bør være med til at afgøre, hvor unge skal gå i gymnasiet.

Det vil i givet fald være første gang, at karakterer får indflydelse på gymnasiepladsen. I dag er det elevernes geografiske afstand til skolen, der afgør, om de kommer ind på det ønskede gymnasium, hvis der er flere ansøgere, end der er pladser.

Men der er brug for »en bedre værktøjskasse« og flere frihedsgrader til de lokale udvalg, der fordeler de unge på gymnasierne, mener rektorernes forening, Danske Gymnasier.

Formand Anne-Birgitte Rasmussen foreslår, at man på baggrund af folkeskolekaraktererne i dansk og matematik fordeler fagligt stærke og svage elever bedre.

På den måde undgår man, at 12-tals-eleverne samles på enkelte gymnasier, mens fagligt svage elever går på andre. Samtidig vil det være en vej til at undgå ghettogymnasier, hvor en stor andel af eleverne har en anden etnisk baggrund end dansk.

Indvandrerbørn fra ikke-vestlige lande har som gruppe et lavere karaktergennemsnit i folkeskolen end deres danske klassekammerater, og derfor vil en fordeling ud fra karakterer også sikre en mere ligelig etnisk fordeling.

»Man bør kunne flytte rundt på eleverne, hvis der er mange med meget svage forudsætninger i dansk og matematik, der søger mod det samme gymnasium.

Det har givet gymnasier som for eksempel Langkær Gymnasium læringsmæssige udfordringer, og en bedre fordeling vil være godt for læringsmiljøet,« siger Anne-Birgitte Rasmussen.

Otte ud af ti udenlandske elever

Netop Langkær Gymnasium i Aarhus-forstaden Tilst har sat gang i debatten om elevfordeling, efter at gymnasiet besluttede at samle de etnisk danske elever i enkelte klasser på 1.g-årgangen, hvor 80 pct. af eleverne er tosprogede.

Det er ulovligt at fordele elever udelukkende på baggrund af deres etniske oprindelse, men Undervisningsministeriet har godkendt gymnasiets opdeling, da der ligger »gode pædagogiske vurderinger« bag.

Forsknings- og udviklingschef ved VIA University College Andreas Rasch-Christensen kalder rektorernes forslag fornuftigt.

»Det er de faglige udfordringer, man kan gøre noget ved, for man kan ikke opstille kriterier for kulturelle og sociale udfordringer. Karaktererne er en håndgribelig og målbar metode, og jeg tror, det er den rigtige vej at gå,« vurderer han.

Elever og politikere bakker op

Rektorformanden får også opbakning fra flere politikere samt fra eleverne.

»Man bør kigge på elevernes prioriteringer og dernæst deres baggrund. Fordelingsudvalgene bør tage hensyn til folkeskolekaraktererne, så gymnasierne bliver så mangfoldige som muligt. Det vil give den bedste læring,« mener formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Martin Thing.

I sidste uge gav undervisningsminister Merete Riisager (LA) midlertidig dispensation fra reglerne om elevfordeling, så gymnasier med »akutte udfordringer« som Langkær Gymnasium kan få lov til at fastlægge lokale fordelingsregler. På mandag mødes ministeren med Folketingets partier for at forhandle om et nyt fordelingssystem.

Undervisningsordfører Annette Lind (S) lægger op til, at de enkelte fordelingsudvalg skal have større frihed til at finde løsninger, der passer til elevsammensætningen i deres område, og en fordeling efter karakterer kan i hendes øjne være »en god løsning«.

Venstre er åben for forslaget, men undervisningsordfører Anni Matthiesen vil ikke forholde sig konkret til det inden forhandlingerne. SFs ordfører på området, Jacob Mark, vil også give fordelingsudvalgene mere frihed.

»Vi ser gerne, at man både har mulighed for at fordele efter karakterer og socioøkonomiske kriterier. Jeg tror, det vil løfte vores uddannelsesvæsen, hvis vi sikrer en god blanding af eleverne,« siger han.

Dansk Folkepartis gymnasieordfører, Marie Krarup, har spurgt ministeren om, hvad det vil betyde for elevsammensætningen, hvis eleverne med de laveste karakterer fordeles jævnt mellem områdets gymnasier, eller hvis unge fra ghettoområder placeres på gymnasier, der ligger uden for ghettoområderne. Når spørgsmålene er besvaret, vil hun tage stilling til rektorernes forslag.

»Det er dem, der er bærere af islamisk kultur, vi har behov for at fordele. Men eftersom man ikke må fordele efter religion eller oprindelse må vi se på, om der er et andet parameter, vi kan bruge,« siger Marie Krarup.

Undervisningsministeren understreger i en skriftlig kommentar, at hun gerne vil modtage input til de nye regler.

»Men hele ideen med dispensationen er i første omgang at give fordelingsudvalgene frihed til selv at finde på nye måder at fordele eleverne på, uden at jeg blander mig i det. Men fordelingsudvalgene skal stadig følge loven og må ikke fordele efter hudfarve. Senere vil jeg samle op på erfaringerne og se på, hvordan vi bedst kan lave nye fordelingsregler for hele landet,« siger Merete Riisager.

Ifølge en oversigt fra Undervisningsministeriet over den etniske sammensætning på samtlige af landets knap 300 gymnasier, har hver tiende elev anden etnisk baggrund end dansk.

Storbyfænomen

Langt hovedparten er ikke udfordret, men på enkelte gymnasier i storbyområderne er der udtalte skævheder. Eksempelvis er halvdelen af eleverne på Københavns åbne Gymnasium af udenlandsk herkomst, mens det på Sankt Annæ Gymnasium kun er seks procent, selv om de to gymnasier ligger lige ved siden af hinanden.

På Høje-Taastrup Gymnasium er fire ud af ti elever af udenlandsk herkomst, og det giver udfordringer, fortæller lærer Tine Rasch.

»Det er fantastisk, at mange tosprogede elever søger gymnasiet, har ambitioner om at blive videreuddannet og klare sig godt i samfundet. Men når det samtidig har udviklet sig til, at tosprogede elever søger bestemte gymnasier og etnisk danske søger andre, fejler integrationen,« siger hun.

Elevrådsformand Lukas Frimer Tholander, der går i 2.z og selv er etnisk dansk, synes ikke, at han i hverdagen mærker så meget til, at han går på et uddannelsessted med færre danske elever end på mange andre gymnasier. Det gør han til gengæld til skolefester og sociale arrangementer.

»Hvis man ser på andre gymnasiefester, er der noget mere kampdruk og noget mindre vandpibe end her. Generelt er der ikke den samme gymnasiekultur i forhold til det sociale,« siger han.

Se andelen af udenlandske elever på hvert af landets gymnasier på listen nedenfor.

Tallene summer ikke til 100 procent for gymnasier med få elever. Her har Undervisningsministeriet fjernet tallene af diskretionshensyn.

Elever med dansk herkomst


Elever med udenlandsk herkomst

Høje Taastrup Private Gymnasium 6,7% 93,3%
Københavns Private Gymnasium 12,2% 87,8%
HF & VUC København Syd, Hvidovre 24,1% 75,9%
CPH WEST, Ishøj Gymnasium (stx) 26,7% 73,3%
TEC Frederiksberg 50,1% 49,9%
Københavns åbne Gymnasium 52,6% 47,4%
CPH WEST, hhx Ishøj 53,5% 46,5%
Hvidovre Gymnasium & HF 56,7% 43,3%
Høje-Taastrup Gymnasium 60,6% 39,4%
CPH WEST, Albertslund Gymnasium & HF (stx) 64,2% 35,8%
Frederiksberg Gymnasium 64,7% 35,3%
CPH West, htx Ishøj 66,2% 33,8%
Københavns Tekniske Skole 67,0% 33,0%
Herlev Gymnasium og HF 68,0% 32,0%
CPH WEST, Albertslund Gymnasium og HF (hf) 70,0% 30,0%
Ørestad Gymnasium 70,2% 29,8%
Vestegnen HF & VUC, Albertslund afdeling 72,5% 27,5%
HF & VUC København Syd, Amager 74,7% 25,3%
CPH WEST hhx, Handelsgymnasiet i Ballerup 75,4% 24,6%
CPH WEST, Albertslund Tekniske Gymnasium 78,0% 22,0%
Frederiksberg HF-Kursus 78,7% 21,3%
Niels Steensens Gymnasium 79,8% 20,2%
HF-Centret Efterslægten 79,9% 20,1%
Niels Brocks Handelsgymnasium 81,1% 18,9%
Nørre Gymnasium 81,1% 18,9%
Erhvervsskolen Nordsjælland, Helsingør, Rasmus Knudsensvej 81,1% 18,9%
Rødovre Gymnasium 81,7% 18,3%
Gefion Gymnasium 83,4% 16,6%
Niels Brock, Copenhagen Business College 83,5% 16,5%
Københavns Tekniske Skole 83,9% 16,1%
HF & VUC Nordsjælland, Helsingør afdeling 85,6% 14,4%
Gentofte HF 85,6% 14,4%
Lyngby Handelsgymnasium, Knord 86,5% 13,5%
VUC Lyngby 86,6% 13,4%
Helsingør Gymnasium 87,5% 12,5%
TEC Ballerup 88,0% 12,0%
Gladsaxe Gymnasium 88,4% 11,6%
HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afd. 89,0% 11,0%
Frederiksværk Gymnasium og HF 89,1% 10,9%
TEC Lyngby 89,4% 10,6%
Tårnby Gymnasium 90,1% 9,9%
Johannesskolen 91,0% 9,0%
Københavns VUC - Vognmagergade 8 91,2% 8,8%
N. Zahles Gymnasieskole 91,4% 8,6%
Borupgaard Gymnasium 92,1% 7,9%
Bagsværd Kostskole og Gymnasium 92,1% 7,9%
Rungsted Gymnasium 92,5% 7,5%
Øregård Gymnasium 92,5% 7,5%
Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole 92,8% 7,2%
Frederikssund Gymnasium 93,1% 6,9%
Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF 93,2% 6,8%
Gammel Hellerup Gymnasium 93,7% 6,3%
Allerød Gymnasium 93,9% 6,1%
Nærum Gymnasium 93,9% 6,1%
Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus 94,0% 6,0%
Hillerød Handelsgymnasium, Knord 94,1% 5,9%
Egedal Gymnasium & HF 94,3% 5,7%
Frederiksborg Gymnasium og HF 94,4% 5,6%
Brøndby Gymnasium 94,4% 5,6%
Sankt Annæ Gymnasium 94,4% 5,6%
Frederikssund Handelsgymnasium, Knord 94,6% 5,4%
Espergærde Gymnasium og HF 94,6% 5,4%
Christianshavns Gymnasium 95,1% 4,9%
Rysensteen Gymnasium 95,1% 4,9%
Ingrid Jespersens Gymnasieskole 95,2% 4,8%
Marie Kruses Skole 95,2% 4,8%
Campus Bornholm - HTX og Tekniske EUD 95,5% 4,5%
Gribskov Gymnasium 96,0% 4,0%
Erhvervsskolen Nordsjælland, Hillerød, Carlsbergvej 96,1% 3,9%
Virum Gymnasium 96,5% 3,5%
Aurehøj Gymnasium 96,6% 3,4%
Campus Bornholm - STX 96,6% 3,4%
Campus Bornholm - HHX og Merkantile EUD 96,6%
Det frie Gymnasium 96,8% 3,2%
Ordrup Gymnasium 98,0% 2,0%
Hotel- og Restaurantskolen 100,0% 0,0%
Niels Brock (Copenhagen Business College)
Langkaer Gymnasium, STX, HF og IB World School 36,2% 63,8%
Viby Gymnasium 76,5% 23,5%
Århus Akademi 81,5% 18,5%
Horsens HF & VUC 82,7% 17,3%
AARHUS TECH, Aarhus Gymnasium 83,1% 16,9%
VUC Aarhus, Aarhus afdeling 87,5% 12,5%
Vejlefjordskolen 87,5% 12,5%
VUC Skanderborg 87,8% 12,2%
Århus Statsgymnasium 87,8% 12,2%
Herningsholm Erhvervsgymnasium, HTX Herning 88,4% 11,6%
Ikast-Brande Gymnasium 88,6% 11,4%
Herning HF og VUC 88,7% 11,3%
Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus 89,0% 11,0%
Herning Gymnasium 89,5% 10,5%
VUC Djursland - Grenaa 90,0%
AARHUS TECH, Tek. Gymnasium Viby 90,0% 10,0%
Learnmark Horsens, Teknisk gymnasium, HTX 90,1% 9,9%
Horsens Gymnasium 90,6% 9,4%
Risskov gymnasium 90,7% 9,3%
Herningsholm Erhvervsgymnasium, HHX Ikast 90,7% 9,3%
Aarhus Handelsgymnasium - Viby, Aarhus Business College 90,7% 9,3%
Randers HF & VUC 90,8% 9,2%
AARHUS TECH, Campus Højvangen 91,1% 8,9%
Aarhus Handelsgymnasium - Risskov, Aarhus Business College 91,4% 8,6%
TH. LANGS HF-KURSUS 91,6% 8,4%
Struer Statsgymnasium 91,7% 8,3%
Randers Statsskole 92,2% 7,8%
Learnmark Horsens 92,5% 7,5%
Viborg Katedralskole 92,8% 7,2%
Viborg Gymnasium og HF 93,0% 7,0%
Holstebro Tekniske Skole 93,0% 7,0%
Vestjydsk Handelsskole & Gymnasiet HHX Skjern 93,4% 6,6%
Grenaa Gymnasium 93,5% 6,5%
Herningsholm Erhvervsskole, Teknisk erhvervsudd. 93,8% 6,2%
Holstebro Gymnasium og HF 94,0% 6,0%
Tørring Gymnasium 94,3% 5,7%
Holstebro Handelsskole 94,6% 5,4%
Skjern Tekniske Skole, Gymnasiet HTX Skjern, KompetenceGruppen 94,6% 5,4%
Vestjysk Gymnasium Tarm 94,6% 5,4%
Bjerringbro Gymnasium 94,7% 5,3%
Silkeborg Business College 94,7% 5,3%
Skive Gymnasium og HF 94,8% 5,2%
Teknisk Skole Silkeborg 94,9% 5,1%
Viden Djurs - VID Gymnasier 95,0% 5,0%
Handelsskolen i Randers 95,1% 4,9%
Skanderborg-Odder Center for uddannelse 95,1% 4,9%
Silkeborg Gymnasium 95,3% 4,7%
Egå Gymnasium 95,4% 4,6%
Skive Handelsskole 95,4% 4,6%
Det Kristne Gymnasium 95,4% 4,6%
Rønde Gymnasium 95,5% 4,5%
Aarhus Katedralskole 95,5% 4,5%
Ringkjøbing Gymnasium 95,6% 4,4%
Paderup gymnasium 95,6% 4,4%
Skive Tekniske Skole 95,7% 4,3%
Tradium, Tekniske erhvervsuddannelser 95,8% 4,2%
Struer Statsgymnasium - erhvervsskolen 95,9%
Mercantec, Vinkelvej afdeling 96,2% 3,8%
Marselisborg Gymnasium 96,2% 3,8%
Favrskov Gymnasium 96,4% 3,6%
Mercantec, HCA afdeling 96,5% 3,5%
Viden Djurs - Handelsgymnasium Rønde 96,6% 3,4%
Tradium, Handelsgymnasiet, HHX 96,6% 3,4%
Ringkøbing Handelsskole & Gymnasiet HHX Ringkøbing 97,0% 3,0%
Skanderborg Gymnasium 97,0% 3,0%
Lemvig Gymnasium 97,2% 2,8%
Skive-Viborg HF & VUC, Viborg 97,5%
Odder Gymnasium 98,4% 1,6%
HF i Nørre Nissum - VIA UC 99,3%
Aalborghus Gymnasium 88,3% 11,7%
Hasseris Gymnasium 90,3% 9,7%
VUC&hf Nordjylland, Hjørring afdeling 90,8% 9,2%
Nørresundby Gymnasium og HF 91,0% 9,0%
VUC&hf Nordjylland, Aalborg afdeling 91,4% 8,6%
Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 91,7% 8,3%
Thy-Mors HF & VUC, Thisted 92,1% 7,9%
Aalborg Tekniske Gymnasium 92,2% 7,8%
EUC Nord 92,5% 7,5%
Aalborg Handelsskole 93,0% 7,0%
Tradium, HHX og EUD/EUX Business 93,7% 6,3%
Brønderslev Gymnasium og HF 94,7% 5,3%
Erhvervsskolerne Aars 94,8% 5,2%
Mariagerfjord Gymnasium 94,8% 5,2%
Aalborg Katedralskole 94,9% 5,1%
Thisted Gymnasium, STX og HF 95,1% 4,9%
Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus 95,1% 4,9%
EUC Nord 95,4% 4,6%
EUC Nordvest 95,7% 4,3%
Fjerritslev Gymnasium 95,9% 4,1%
Frederikshavn Handelsskole 96,2% 3,8%
Vesthimmerlands Gymnasium og HF 96,3% 3,7%
Aalborg Handelsskole 96,5% 3,5%
Støvring Gymnasium 96,9% 3,1%
Dronninglund Gymnasium 97,0% 3,0%
Morsø Gymnasium 97,8% 2,2%
EUC Nordvest 97,9%
Thy-Mors HF & VUC , Nykøbing afd. 98,6%
Erhvervsskolerne Aars 100,0% 0,0%
Aalborg Handelsskole 100,0% 0,0%
VUC Vestsjælland Syd - Ringsted 70,0% 30,0%
Køge Private Realskole, Gymnasium 76,2% 23,8%
Greve Gymnasium 81,0% 19,0%
VUC Vestsjælland Syd - Slagelse 85,7% 14,3%
Høng Gymnasium og HF 86,0% 14,0%
MSG-Ringsted 86,2% 13,8%
VUC Roskilde, Roskilde afdelingen 87,7% 12,3%
ZBC Ringsted - HS 87,8% 12,2%
VUC Storstrøm - Næstved 88,5% 11,5%
Selandia -CEU 88,8% 11,2%
Slagelse Gymnasium 89,7% 10,3%
Nakskov Gymnasium og HF 89,7% 10,3%
Stenhus Gymnasium og HF 89,7% 10,3%
Køge Gymnasium 90,5% 9,5%
Selandia - CEU 90,9% 9,1%
Maribo Gymnasium 91,3% 8,7%
Solrød Gymnasium 91,4% 8,6%
Næstved Gymnasium og HF 91,5% 8,5%
VUC Storstrøm - Nykøbing F. 91,8% 8,2%
Slotshaven Gymnasium 92,0% 8,0%
EUC Sjælland, Næstved - Jagtvej 92,4% 7,6%
Kalundborg Gymnasium og HF 92,4% 7,6%
Nykøbing Katedralskole 92,9% 7,1%
CELF Nakskov 93,0% 7,0%
ZBC Vordingborg 93,1% 6,9%
Roskilde Katedralskole 93,3% 6,7%
Odsherreds Gymnasium, gymnasie afdeling 93,4% 6,6%
Roskilde Tekniske Gymnasium 93,8% 6,2%
Vordingborg Gymnasium & HF 93,9% 6,1%
Himmelev Gymnasium 93,9% 6,1%
VUC Storstrøm - Fakse 93,9%
MSG-Haslev 94,0% 6,0%
Køge Handelsskole 94,6% 5,4%
Roskilde Handelsskole 95,0% 5,0%
ZBC Næstved 95,0% 5,0%
Herlufsholm Skole og Gods 95,3% 4,7%
Sorø Akademis Skole 95,8% 4,2%
CELF, Nykøbing F, Teknisk afd. 95,9% 4,1%
CELF, Nykøbing F, Merkantil afd. 95,9% 4,1%
Nordvestsjællands HF & VUC, Holbæk afd. 96,6%
Allikelund Gymnasium 96,7%
Roskilde Gymnasium 96,7% 3,3%
EUC Sjælland, Køge Afdeling 98,1%
CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster 100,0% 0,0%
Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig 35,3% 64,7%
Mulernes Legatskole 75,4% 24,6%
Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School 75,8% 24,2%
Tornbjerg Gymnasium 78,3% 21,7%
VUC Syd - Aabenraa afdeling 78,8% 21,2%
Kolding HF og VUC 82,0% 18,0%
Fyns HF-Kursus 84,0% 16,0%
Esbjerg Gymnasium 86,5% 13,5%
Campus Vejle HF & VUC 86,7%
VUC Vejle 87,3% 12,7%
Fredericia Gymnasium 87,4% 12,6%
Alssundgymnasiet Sønderborg 87,4% 12,6%
HF & VUC FYN Odense City Campus 88,1% 11,9%
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Munkebjergvej 130 88,3% 11,7%
VUC Syd - Haderslev 88,4% 11,6%
Aabenraa Statsskole 88,4% 11,6%
VUC Syd- Sønderborg afdeling 88,6% 11,4%
Rosborg Gymnasium & HF 88,6% 11,4%
Sønderborg Statsskole 88,8% 11,2%
EUC Syd 88,9% 11,1%
IBC International Business College 89,8% 10,2%
EUC Syd 89,9% 10,1%
Haderslev Katedralskole 89,9% 10,1%
Nyborg Gymnasium 89,9% 10,1%
Grindsted Gymnasium & HF 90,5% 9,5%
Odense Katedralskole 90,7% 9,3%
Sct. Knuds Gymnasium 90,7% 9,3%
Business College Syd - Sønderborg Handelsskole 90,8% 9,2%
EUC Syd 90,8% 9,2%
Vejen Gymnasium og HF 90,9% 9,1%
HANSENBERG 90,9% 9,1%
Tønder Gymnasium 91,3% 8,7%
Kold College 91,6% 8,4%
Rødkilde Gymnasium 91,6% 8,4%
VUC Vest, Esbjerg 91,7% 8,3%
EUC Lillebælt 91,9% 8,1%
Campus Vejle 91,9% 8,1%
EUC Syd 91,9% 8,1%
TietgenSkolen (KVU NON) 92,0% 8,0%
IBC International Business College 92,4% 7,6%
Rybners, Grådybet 92,5% 7,5%
Varde Gymnasium 93,0% 7,0%
Svendborg Gymnasium og HF 93,0% 7,0%
Middelfart Gymnasium og HF-Kursus 93,1% 6,9%
TietgenSkolen (Nyborg) 93,2% 6,8%
Tønder Handelsskole 93,4% 6,6%
Varde Handelsskole og Handelsgymnasium 93,6% 6,4%
Skolerne i Oure • Sport & Performance 93,7% 6,3%
IBC International Business College 93,9% 6,1%
Svendborg Erhvervsskole 94,3% 5,7%
Ribe Katedralskole 94,4% 5,6%
Haderslev Handelsskole 94,4% 5,6%
Erhvervsgymnasiet Grindsted 94,4% 5,6%
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Jernbanegade 94,6% 5,4%
IBC International Business College 94,7% 5,3%
Handelsgymnasiet Ribe 95,0% 5,0%
Rybners, Svendsgade 95,1% 4,9%
Munkensdam Gymnasium 95,3% 4,7%
Midtfyns Gymnasium 95,5% 4,5%
EUC Syd 95,7%
HF & VUC FYN Ærø 95,8% 4,2%
Faaborg Gymnasium 96,1% 3,9%
Vestfyns Gymnasium 96,2% 3,8%
Nordfyns Gymnasium 96,3% 3,7%
HF & VUC FYN Svendborg 96,5%
HF & VUC FYN Glamsbjerg 96,6%
Rybners, Spangsbjerg Møllevej 96,7% 3,3%
Handelsgymnasiet Vestfyn 97,8%
Vejen Business College 98,5%
TietgenSkolen