Nyt fag i gymnasierne

Gymnasierne ændres, og faget biotek kommer på skemaet. Kritikere mener ikke, at der gøres nok for fremmedsprogene og naturfagene.

Der vil stadig ikke komme studenter nok med en matematisk profil ud af gymnasiet, og kun få gymnasieelever vil vælge tre-fire fremmedsprog.

Sådan lyder kritikken af den nye aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre.

Ændringerne, der træder i kraft fra næste skoleår, betyder, at det bl.a. bliver muligt at vælge en ny studieretning med tre sprog, eller man kan blive fritaget fra et naturvidenskabeligt fag på B-niveau, hvis man vælger et fjerde fremmedsprog.

»Sprogproblemerne er ikke løst ved denne aftale. Jeg tror ikke, det er sandsynligt, at elever vil vælge fire fremmedsprog eller søge en studieretning med tre sprog,« siger Peter Kuhlman, formand for Gymnasieskolernes Rektorforening.

Aftalen indebærer også at faget bioteknologi oprettes som forsøg fra 2009. Dette er ifølge forskningspolitisk chef hos Dansk Industri, Charlotte Rønhof, også det eneste, der rigtigt styrker naturfagene.

»Bioteknologi er meget mere fremtidsrettet end biologi, hvor man ser på flora og fauna. Det er meget mere brugbart. Men derudover har man på ingen måde styrket naturfagene,« siger Charlotte Rønhof.

Undervisningsminister Bertel Haarder (V) deler både Peter Kuhlmans og Charlotte Rønhofs bekymringer.

»Det er nogle vigtige justeringer, men jeg er enig med dem. Vi gør mere for sprogfagene end naturfagene, for det var det, vi kunne komme igennem med,« siger Bertel Haarder.