Nyt dansk studie: Syv ud af ti personer med diabetes type 2 raskmeldes efter omfattende operation

Forsker Lene Ring Madsens nye studie viser, at mere end halvdelen af personer med diabetes type 2, der får en fedmeoperation, slipper af med deres diabetes. Resultatet glæder Diabetesforeningen, der håber, at der bliver lempet på kriterierne for at blive opereret. Det har Danske Regioner dog ikke planer om.

Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix/Arkiv

Det viser sig, at en fedmeoperation kan have lidt af en sidegevinst: Syv ud af ti personer slipper af med deres type 2 diabetes efter en operation af mavesækken, og samtidig reduceres risikoen for alvorlige senfølgesygdomme på øjne, nyrer og nerver med 47 procent.

Det fastslår et nyt dansk studie, som forsker Lene Ring Madsen fra Aarhus Universitet står i spidsen for.

»Fedmeoperationen gør, at patienterne igen bliver følsomme over for den insulin, som deres bugspytkirtel producerer, og de derfor ikke længere har brug for at stabilisere blodsukkeret ved hjælp af medicin,« fortæller hun.

Lene Ring Madsen håber, at læger fremover vil være hurtigere til at overveje en fedmeoperation som løsning, når de sidder over for en svært overvægtig diabetespatient.

»Jeg håber ikke, at der er tre gange så mange, der bliver opereret, men jeg håber, at lægerne bliver bedre til at tænke operationen ind i deres værktøjskasse i stedet for at spilde ti år på at give patienten piller, der ikke hjælper,« siger hun.

Jo hurtigere, desto bedre

Det er det første danske studie på området og er udarbejdet ved at holde øje med registre for midt- og nordjyske diabetespatienter, der mellem 2006 og 2015 har fået en fedmeoperation.

Antallet af fedmeoperationer i Danmark har svinget meget gennem årene. I 2010 blev kravene for at få operationen skærpet på grund af operationens høje omkostninger, som tog hårdt på økonomien i  sundhedsvæsnet. Besparelsen mødte dog stor kritik, da fedmeoperationer er et effektivt redskab til at sikre varigt vægttab, og i 2017 blev kravene lempet. I dag kræver operationen, at man har et BMI på 40, hvor det tidligere krævede, at man var 25 år og havde et BMI over 50.

Men ifølge det nye studie er det ikke BMIet, men alderen, der spiller en rolle.

»Jo yngre du er, og jo kortere tid du har haft diabetes, desto nemmere er det at behandle, da disse patienter oftest får medicin i form af piller i stedet for insulinindsprøjtninger,« siger Lene Ring Madsen.

Ane Eggert Jackson, Diabetesforeningen

»Vi synes, at BMI-grænsen er for stram. I stedet skal man kigge på individet og deres livssituation.«


Krav forbliver de samme

Ane Eggert Jackson, der er sekretariatchef i Diabetesforeningen, er positivt stillet over for studiets resultater.

»Fedmeoperationer reducerer risikoen markant for alvorlige følgesygdomme. Det er ikke en billig operation, men der er rigtig meget at hente på den lange bane,« siger hun.

Diabetesforeningen mener, at lægen skal vurdere ud fra den enkelte patient, om det er relevant med medicin eller en operation som behandling af diabetes. Dog fortæller Ane Eggert Jackson, at man ifølge dem bør se på, om patientkravene er fleksible nok.

»Vi synes, at BMI-grænsen er for stram. I stedet skal man kigge på individet og deres livssituation,« siger hun.

Det er Karin Friis Bach, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, dog ikke helt enig i.

»Vi ser ikke et behov for at ændre kriterierne. Det er vigtigst at sætte stærkere ind med forebyggelse for at undgå overvægt blandt diabetespatienter,« siger hun i en skriftlig kommentar, men understreger, at studiet lyder spændende.