Nye tider for Kajs Avis

Fra nytår vil Kajs Avis igen komme ind ad brevsprækkerne hos borgerne i Værløse, der siden januar har måttet klare sig med at læse de lokale nyheder i web-avisen, »Efter at afstanden mellem borgerne og kommunen er blevet større er det vigtigere end nogensinde at holde øje med, hvad der sker lokalt,« siger den gamle bladmand Kaj Øgaard Sørensen.

Kaj Øgaard Sørensen ved en sin gamle sættemaskine på Værløse Museum. Nu går Kajs Avis tilbage til at udkomme på papir. På Værløse Museum er der en permanent udstilling om Kaj Øgaard Sørensens avis igennem 61 år. Foto: Jens Nørgaard Larsen Fold sammen
Læs mere

Den 85-årige redaktør og udgiver Kaj Øgaard Sørensen er klar til at føre sin snart 62 år gamle Hareskov-Værløse Avis ind i en ny epoke med ny adresse, nyt ejerskab og nyt navn og ved at forberede et generationsskifte. Samtidig går ugeavisen mod mediestrømmem og satser stort på igen at komme som papiravis fra nytår efter at have været web-avis siden januar.

Til august flytter redaktionen fra privaten på Gammel Hareskovvej til en meget central, men indtil videre hemmelig adresse i Værløses bymidte, ugeavisen overgår fra privateje til at blive ejet af en forening, som alle borgere i Værløse kan blive medlem af, og det hidtil uofficielle navn, Kajs Avis, Egnsavis for 3500 Værløse, kommer nu til at stå i avisens hoved.

En opfordring til Værløseegnens unge om at være med til at skrive avisen har foreløbigt resulteret i at to gymnasieelever har meldt sig som nye frivillige medarbejdere.

»Unge er meget lidt synlige i medierne, men det er jo dem, der skal forme fremtiden,« siger Kaj Øgaard Sørensen, der ellers næsten ene mand har skrevet og redigeret sin 24-siders hustandsomdelte avis 46 uger om året fra september 1945 og til begyndelsen af dette år, hvorefter den tvunget af omstændighederne kun er udkommet som en web-avis på 12 sider.

»Inden Værløse Kommune blev slået sammen med Farum til Furesø Kommune annoncerede den for 400.000 kr. om året, men det stoppede ved årsskiftet og dermed mistede vi det økonomiske grundlag for at få avisen trykt og husstandsomdelt. Men vi er ved at finde nye annoncører og med den nye støtteforenings fond regner vi med at Kajs Avis bliver delt gratis ud til alle husstande i Værløse igen fra nytår,« siger en tilfreds Kaj Øgaard Sørensen.

Indtil da kan folk, der ønsker det, få printet web-avisen ud for en 10er på en nyindkøbt fotokopimaskine i avisens nye lokaler, hvis husleje Kaj Øgaard Sørensen betaler af egen lomme.

»Jeg skal jo ikke have noget med herfra og det vigtigste for mig er at sikre fremtiden for en avis, der holder øje med, hvad der sker i Værløse. Der er efter min mening en meget vigtig kulturopgave især nu, hvor der blevet for stor afstand mellem borgerne og kommunen,« fastslår Kaj Øgaard Sørensen. www.kajsavis.dk fortæller stort og småt fra Værløseegnen.