Nye tal afslører massiv stigning i voldsepisoder: Tillidsrepræsentant frygter for kollegers liv

Antallet af indberetninger om vold, trusler og chikane i voksenpsykiatrien på Risskov Hospital er steget med cirka 30 procent fra 2015 til 2016. Tillidsrepræsentant frygter for kollegers liv og påpeger samtidig, at regionen er den med færrest sengepladser per indbygger.

Arkivfoto af Psykiatrisk Hospital i Risskov. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Thaysen

I øjeblikket er en social- og sundhedsassistent sygemeldt, efter en patient for nylig forsøgte at kvæle hende. Kollegerne regner ikke med, at hun kommer tilbage.

I efteråret fik en anden social- og sundhedsassistent hamret et glas ned i hovedet, så han blev bevidstløs.

»Hvis ikke en kollega havde været lige i nærheden, er man sikker på, at han var blevet slået ihjel.«

Overlæge og tillidsmand på Psykiatrisk Hospital i Risskov, Peter Møller Andersen, sætter ord på nogle af de oplevelser, der den seneste tid har fået de ansatte på det psykiatriske hospital til at råbe op. De frygter simpelthen for både kolleger og patienters liv under de nuværende forhold.

Ser man på antallet af indberetninger om vold, trusler og chikane af både fysisk og psykisk karakter i voksenpsykiatrien, tegner der sig også et dystert billede af hospitalet. Nye tal fra Region Midtjylland, som Berlingske har fået indsigt i, viser, at der har været en markant stigning.

Fra 2015 til 2016 er der blevet indberettet 26 procent flere hændelser med fysiske overgreb fra i alt 633 til 795, mens antallet af hændelser med psykiske overgreb er steget med 33 procent fra i alt 675 til 900.

Indberetningerne inddeles i belastningsgrader fra 1 til 5, hvor 5 er ”hård belastning”. Der har været en stigning inden for alle grupper. Det understreges af regionen, at en voldsom episode kan resultere i flere indberetninger alt efter, hvor mange der har følt sig påvirket af situationen. Tallet for 2016 er kun fra 1. januar til 20. december.

»Alene med 17 patienter«

Mange af hændelserne med vold, trusler og chikane sker i aften- og nattetimerne, viser en rapport fra Arbejdstilsynet, som Fagbladet FOA tirsdag beskrev, og som Berlingske også har fået indsigt i.

En rapport, der desuden afslører, at Psykiatrisk Hospital i Risskov har fået påbud om at forebygge risikoen for vold og psykisk vold mod de ansatte på Afdeling Q3, der er et sengeafsnit under Afdeling for Depression og Angst. Påbuddet gives, fordi de ansattes arbejde ikke er »planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt«, lyder det.

Tillidsmand Peter Møller Andersen bekræfter, at det særligt er plejepersonalet i ydertimerne, der er udsat.

»Det er sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og plejere, vi er bekymrede for, fordi de arbejder så meget alene. Med så meget uro i huset, så bliver man tilkaldt for at hjælpe på andre afdelinger, og så står kollegaen pludselig alene med 17 patienter, der alle sammen er meget, meget syge,« siger han.

I Arbejdstilsynets rapport fremhæves nogle af de seneste hændelser, hvor personalet har haft problemer. I et tilfælde fra oktober blev en patient udadreagerende og truede med at taget livet af sig selv. Da en medarbejder ville give patienten medicin og gik mod medicinrummet, lykkedes det patienten at få fat i medicinkassen, ligesom patienten fik smidt medarbejderens telefon på gulvet, så der ikke kunne trykkes alarm.

De endte med »ligge og rode« på gulvet, og da medarbejderen råbte til en nyansat kollega, blev kollegaen hylet ud af den, så der ikke blev trykket alarm, men såkaldt fagkald. Derfor kom der ikke hjælp fra et andet afsnit, og den tredje person på dette afsnit var sat til at passe på én patient i såkaldt skærmning.

I et andet eksempel fra maj skete to situationer samtidig, og der blev trykket fagkald, men »der kommer ingen kolleger og hjælper til, da der ikke er flere medarbejdere tilgængelige på afsnittet«, har medarbejdere forklaret ifølge rapporten.

Region Midtjylland har færre sengepladser

De problematiske forhold på Psykiatrisk Hospital i Risskov afspejler ifølge Peter Møller Andersen Region Midtjyllands antal sengepladser i psykiatrien.

Helt nye tal for 2016 viser, at Region Midtjylland er den region i landet, der har færrest sengepladser i voksenpsykiatrien per 1.000 indbyggere. Det præcise antal er 0,34 sengepladser per 1.000 indbyggere. Til sammenligning er regionen med det højeste antal sengepladser i forhold til indbyggertallet Region Hovedstaden med 0,61 sengepladser.

Danske Regioner oplyser samtidig, at Region Midtjylland i 2017 får en ekstra retspsykiatrisk sengeplads og tre ekstra intensiv/lukkede sengepladser, så de i alt 447 sengepladser i 2016 kommer op på 451 i år.

Graf fra Danske Regioner. Fold sammen
Læs mere

Det har ikke været muligt for Berlingske at få en kommentar fra formanden for Region Midtjylland, Bent Hansen, til stigningen i antallet af indberetninger om vold, trusler og chikane, men da han tirsdag blev spurgt til rapporten fra Arbejdstilsynet, understregede han, at der allerede i oktober blev sat forskellige initiativer i gang for at tage hånd om problemerne på Psykiatrisk Hospital i Risskov.

»Det her bliver der bestemt taget hånd om, og det bliver taget alvorligt,« sagde han.

Flere initiativer er allerede blevet sat i gang, og onsdag eftermiddag mødes ansatte på sygehuset endnu en gang med Bent Hansen.

»Det er slet ikke de ressourcer, der skal til«

Spørger man Peter Møller Andersen er det bare ikke godt nok, og det var også derfor, tillidsmandsgrupperne midt i december gik sammen om et åbent brev til Bent Hansen og direktionen i Region Midtjylland.

»Det er fint med prøvehandlinger i kort periode, men det ændrer ikke ved, at det er begrænsede ressourcer, man sætter ind, og slet ikke de ressourcer, der skal til,« siger han.

Det har ikke været muligt for Berlingske at få et telefoninterview med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) om sagen, men i en mail lyder hendes kommentar:

»Vi skal tage opråb fra personalet i vores sundhedsvæsen alvorligt og lytte, når sundhedspersonalet giver udtryk for, at de arbejder under vanskelige vilkår.«

Hun skriver samtidig, at hun har indtryk af, at Bent Hansen allerede har taget initiativ til at forbedre forholdene og følger udviklingen.

»Det er positivt, for det er vigtigt, at man i regionerne tager dialogen med de enkelte sygehuse og afdelinger og reagerer på personalets bekymringer.«

Afslutningsvist pointerer ministeren, at psykiatrien i disse år får flere penge, idet 2,2 milliarder kroner blev afsat med satspuljeaftalen i 2014, som fortsat løber i to år.