Nye sprøjtegifte breder sig i grundvandet

Der bliver stadig fundet nye gifte i grundvandet i mængder over den tilladte grænse. Det viser en ny undersøgelse.

Mere end hver femte sprøjtegift, der bruges i Danmark, bliver fundet i grundvandet i mængder, der overstiger grænseværdien for drikkevand.

Det viser en ny officiel rapport om varslingssystemet for pesticider (VAP). Af de undersøgte 41 gifte og deres nedbrydningsprodukter findes 22 procent i for høje koncentrationer i grundvandet.

I 2008 indførte Miljøstyrelsen væsentlige restriktioner på brugen af en relativt ny ukrudtsgift, fluazifop-P-butyl. Men for sent. Stoffets nedbrydningsprodukt, TFMP, udvaskes nu til både drænvand og grundvand i koncentrationer over grænseværdien 0,1 mikrogram pr. liter.

Den gamle kending glyphosat (Roundup), som er landets mest brugte ukrudtsmiddel, er atter med på listen. Stoffet og nedbrydningsproduktet AMPA viser sig nu at kunne udvaskes gennem drænet lerjord til grundvandet, når det regner kraftigt i sensommeren. Det viser målinger på en af forsøgsmarkerne. Elles har fundene af glyphosat været få og små.

Også et tredje stof, ukrudtsgiften rimsulfuron, der bruges til kartofler, kan i nogle tilfælde være problematisk. Selv flere år efter, at landmanden har sprøjtet giften ud på marken, kan rester af stoffet findes i 1 og 2 meters dybde i mængder over grænseværdien. Desuden blev et af nedbrydningsprodukterne, PPU, i flere tilfælde fundet i selve grundvandet i mængder over det tilladte.

- Grundvandet i områder med intensiv kartoffelavl kan således i nogle tilfælde lokalt være påvirket af disse nedbrydningsprodukter, der endnu ikke i større omfang indgår i vandværkernes analyseprogrammer, oplyser myndighederne bag rapporten.

Undersøgelsen er udsendt af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus) i samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelser og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet.

/ritzau/