Nye problemer for Esben Lunde: Planer om at forurene mere kan være i strid med EUs miljøregler

Miljøministeren vil give tilladelse til øget forurening i Kattegat, men ny rapport viser, at farvandet allerede er meget forurenet.

Arkiv: Lunde får ny kritik for at tillade mere forurening i Kattegat Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

En ny rapport skaber nye problemer for Esben Lunde Larsens planer om at tillade mere forurening i Kattegat.

Det skriver Information.

I sidste uge kom det frem i Information, at miljøministeren vil udnytte et »miljømæssigt råderum« i Kattegat til at tillade mere udledning af kvælstof og fosfor fra havbrug. Det mødte allerede i sidste uge kritik, og nu tager problemerne til.

En ny og endnu ikke udgivet rapport, som Information har fået aktindsigt i, problematiserer således planerne om at udnytte et »miljømæssige råderum«. For miljøtilstanden i Kattegat er dårlig i forvejen, lyder det i rapporten fra det såkaldte Helcom-samarbejde, som Danmark er en del af. Samarbejdet er en sammenslutning af lande omkring Østersøen, der skal forbedre miljøtilstanden i havet.

I rapporten står der, at tilstedeværelsen af næringsstoffer såsom kvælstof og fosfor stadig var for høj i mere end 95 procent af Østersøen i den senest målte periode. Det fører til iltsvind og forringer miljøtilstanden på havbunden.

Det er uacceptabelt, at regeringen vil øge Danmarks udledning af næringsstoffer, siger miljøordfører Maria Reumert Gjerding (EL).

»Det bringer os længere væk fra en acceptabel miljøtilstand, og det synes jeg er helt utilstedeligt,« siger hun.

Baggrunden for planerne om den øgede forurening er, at det ifølge Miljø- og Fødevareministeriet kan øge havbrugenes produktion af ørreder med op til 16.000 ton om året. Godt en fordobling af den nuværende produktion. Det vil ifølge ministeriet skabe »knap 100 nye arbejdspladser i havbrugserhvervet«.

Men planerne kan være i strid med EUs miljøregler. Det mener juraprofessor Ellen Margrethe Basse. Den danske regering mener selv, at planerne ikke vil være i strid med havstrategidirektivet, som Danmark alligevel først er forpligtet af fra 2021. Men tilgengæld kan planerne ifølge professoren være i strid med vandrammedirektivet. Det er et direktiv, som beskytter de kystnære havområder. Og her vil enhver forringelse af miljøtilstanden være i strid med direktivet.