Nye pattedyr på vej til Danmark

Klimaforandringer kan gøre det muligt for 40 nye pattedyrarter at indvandre til Danmark i fremtiden. Men for at klare sig i den danske natur skal de dog have de rigtige levesteder. De fleste af de nye pattedyr vil være gnavere og mus

Artsfæller til dene lille fætter, husspidsmusen - vil blive almidelig i Danmark. Fold sammen
Læs mere

Husspidsmusen kan sammen med en lang række andre små pattedyr finde vej til Danmark fra det centrale og sydlige Europa i de kommende årtier pga. klimaforandringer.

Det fremgår af en ny undersøgelse, hvor forskere fra bl.a. Københavns Universitet ser nærmere på, hvad en varmere fremtid vil betyde for pattedyrene i Europa.

Forskerne har undersøgt 120 landlevende, europæiske pattedyrarter, og de når på baggrund af prognoser fra FNs klimapanel IPCC frem til, at op til ti procent af arterne vil forsvinde, og at mellem halvdelen og tre fjerdedele vil komme i problemer.

De stigende temperaturer vil i særlig grad gøre livet svært for pattedyr i Middelhavsområdet, ligesom de også vil betyde, at mange arter vil blive skubbet i nordøstlig retning i Europa.

Forskerne ser også nærmere på pattedyrene i Danmark, og her kan de konstatere, at de stigende temperaturer vil gøre det muligt for langt flere arter at klare sig end i dag.

Således kan den danske natur blive alt fra cirka ti til 40 pattedyrarter rigere i perioden fra 2050-2100, mens kun få arter vil forsvinde herhjemme. De ændrede klimatiske forhold vil først og fremmest gavne små pattedyr som mus og gnavere.

Større dyr som ulv og bjørn kan allerede i dag klare sig i det danske klima, men der er ikke tilstrækkelig med plads eller vilje til at have store og til tider farlige vilde dyr i Danmark.

En af forskerne bag den nye undersøgelse, professor Carsten Rahbek fra Københavns Universitet, fortæller, at antallet af hjemmehørende danske pattedyrarter potentielt kan vokse fra cirka 50 i dag til 90 i fremtiden, hvis IPCCs prognoser om temperaturstigninger på over fem grader de kommende 100 år kommer til at holde stik.

Han understreger, at tallet er potentielt. Det er nemlig ikke sikkert, at dyrene kan finde ud af at komme til Danmark, og det er heller ikke sikkert, at de kan leve i Danmark, selvom klimaet passer dem.

- Der er ikke tvivl om, at nogle af arterne kommer til Danmark, forklarer Carsten Rahbek.

- Men de skal have de rigtige levesteder. Er de ikke til stede, kan de ikke leve her.

Problemet er ifølge Carsten Rahbek, at der ikke er meget uforstyrret natur tilbage, ligesom forvaltningen af den danske natur er tilpasset klimaet, som det var for 50-100 år siden.

- Dermed er der risiko for, at naturen ikke får lov til at tilpasse sig et foranderligt klima. Når den ikke gør det, opstår der måske ikke de levesteder til de arter, der potentielt kan vandre hertil, siger Carsten Rahbek.