Ny uddannelse trækker elever fra gymnasier ind på erhvervsskoler

Eux-uddannelsen, der kombinerer studenterhue og svendebrev, oplever stor fremgang, men eleverne har svært ved at følge med i uddannelsens boglige fag, viser ny evaluering fra Undervisningsministeriet, der offentliggøres torsdag.

arkiv Fold sammen
Læs mere
Foto: Sophia Juliane Lydolph

Flere og flere unge søger den ny eux-uddannelse, hvor de både får studentereksamen og et svendebrev, og nu viser en evaluering af uddannelsen, at eux trækker en ny type unge ind på erhvervsskolerne. Halvdelen af de unge siger, at de ville have valgt gymnasiet, hvis de ikke havde haft mulighed for at vælge eux.
Evalueringen viser, at eux tiltrækker unge, der er yngre og bogligt dygtigere end eleverne på de traditionelle erhvervsuddannelser, ligesom deres forældre har et højere uddannelsesniveau. Eux-eleverne har også et lavere frafald end eleverne på de ordinære erhvervsuddannelser. Eux-eleverne er dog ikke helt så boglige som eleverne på det tekniske gymnasium,

»Det er rigtig godt, at eux appellerer til unge, som er bogligt dygtige og kan kombinere deres boglige evner med en praksisfaglig uddannelse. Det er godt for både de unge og erhvervsuddannelserne, at eux tiltrækker en anden type elever til erhvervsuddannelserne,« siger undervisningsminister Merete Riisager (LA).
Men alt er ikke positivt. Evalueringen viser, at eleverne har svært ved at følge med i eux-uddannelsens gymnasiale fag som dansk og matematik, og lærerne tilkendegiver, at de har svært ved at nå de faglige mål i de gymnasiale fag. Tidspres angives som den væsentligste årsag.

»Det er noget, man skal se meget alvorligt på og få rettet op på. Vi har været usikre på, om eleverne kunne opnå det faglige niveau i de gymnasiale fag, som de skal, og jeg er reelt bekymret for, om man stikker de unge blår i øjnene, fordi man siger til dem, at de opnår nogle kompetencer, som de måske reelt ikke opnår,« siger Anne Birgitte Rasmussen, der er formand for Danske Gymnasier.
En eux giver adgang til en række universitetsstudier, og blandt andet af denne grund er det vigtigt, at eleverne også har et godt bogligt niveau. Merete Riisager vil nu gå til forligskredsen for at se på fagsammensætningen i eux-uddannelsen.

»Vi skal se på nogle justeringer, så det bliver lettere for de unge at nå det, de skal,« siger hun.
Direktør i Danske Erhvervsskoler, Lars Kunov, opfordrer politikerne til at se på helt nye fag i eux-uddanneslen.
»Eux bør få sin egen fagrække i stedet for bare udvalgte HF-fag som i dag. Der bør skabes nye erhvervsrettede fag inden for teknologi, økonomi og samfundsfag,« siger han.

Eux-uddannelsen, blev startet op i 2011 inden for en række byggefag, i 2015 fulgte en merkantil eux og i 2016 en sosu-eux. Virksomhederrne, der stal have eux-eleverne i lære. har i de første år manglet kendskab til uddannelsen og til eux-elevernes færdigheder, men evalueringen viser, at  virksomhedernes kendskab til eux-elevernes kompetencer bliver bedre. Flere eux-elever får nu uddannelsesaftaler med virksomheder og er ved at  indhente eleverne på de ordinære erhvervsuddannelser på dette  punkt.

Lars Kunov mener, at der er to udfordringer i forholdet til virksomhederne.

»Med eux-uddannelsen er de mere på skole, og det er selvfølgelig ærgeligt for virksomheden, når de skal undvære en lærling, de er glade for. Som lærling indgår man jo som en del af den lønnede arbejdskraft i virksomheden. Det andet problem er, at virksomhederne ikke nødvendigvis uddanner en lærling for, at de skal læse videre, når de er færdige med deres eux. Men det vil nogle af de unge gøre. Virksomhederne er nødt til at acceptere dette, og se eux som en måde, hvorpå man kan få dygtige og stræbsomme lærlinge. Nogle af dem vil fortsætte med deres håndværk, andre vil læse videre. sådan er det,« siger Lars Kunov.