Ny strategi fra Rigspolitiet

Uddrag af Rigspolitiets nye strategi om indsatsen mod æresrelaterede forbrydelser.Her fremgår det, at indsatsen skal ske både lokalt i de enkelte politikredse og nationalt i Rigspolitiets Nationale Efterforskningsenhed (NEC).

Hver politikreds skal:

Udpege medarbejdere, der skal fungere som kredsansvarlig i sagerne om æresrelaterede forbrydelser.

Indberette alle sager om æresrelaterede forbrydelser til NEC - også sager, hvor der kun er en mistanke.

Yde præventiv indsats ved at sætte truede personer i kontakt med relevante myndigheder.

At iværksætte en opsøgende indsats i relevante miljøer.

NEC i Rigspolitiet skal:

Skabe et nationalt overblik over problemet.

Etablere et nationalt kontaktnetværk mellem politiet og alle relevante myndigheder.

Finde relevante samarbejdspartnere i udlandet.

Yde efterforskningsbistand til politikredsene i sager, der kræver særlig ekspertise.