Ny start for arternes beskyttelse

Fra i dag får kommunerne et stort medansvar for, at Danmark lever op til årtiers mest ambitiøse mål for naturen. Tilbagegangen skal stoppes senest i 2010. Miljøministeren sender en nytårssalut om samarbejde for at nå målet.

Danmarks 98 nye storkommuner får i dag et stort medansvar for, at Danmark lever op til en af miljøhistoriens mest ambitiøse internationale aftaler.

Kommunerne overtager det daglige ansvar for naturen og dermed for, at Danmark når målet om at stoppe tilbagegangen i naturens mangfoldighed senest i 2010.

Målet er så ambitiøst at flere eksperter har stillet spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er muligt at indfri det. Og miljøminister Connie Hedegaard (K) benytter nytåret til at sende borgmestrene for de nye kommuner en kraftig salut om, at de skal være opmærksomme på den nye store opgave, de har fået.

Miljøministeren opfordrer kommunerne til at samarbejde med hende om den store udfordring. Det gør hun med nytårshilsner til borgmestrene med billeder af nogle af de plante- og dyrearter, som findes i hver enkelt kommune.

Billeder af dyr
F.eks. har borgmesteren for Vejle Kommune fået et kort med en rød glente, fordi flere par af denne sjældne rovfugl yngler inden for kommunens grænser. Borgmesteren fra Næstved Kommune har fået et billede af den truede klokkefrø, som har et af sine få levesteder i Danmark netop i Næstved Kommune.

Amterne har gennem de seneste år forbedret leveforholdene for klokkefrøen og etableret nye vandhuller, hvor frøerne kan yngle. Nu er det op til kommunerne at fortsætte arbejdet, ikke bare for klokkefrøerne, men for alle de naturtyper, dyr og planter, Danmark har forpligtet sig til at beskytte.

»Jeg har sendt denne hilsen for at opfordre til samarbejde mellem kommunerne og staten på naturområdet. At stoppe tabet i den biologiske mangfoldighed senest i 2010 er en stor opgave, som må løftes i fællesskab mellem stat, kommuner og offentligheden. Regeringen lægger vægt på, at der skabes et sammenhængende netværk af naturområder, og over de næste tre år vil vi bruge 558 mio. kroner på naturgenopretning rundt om i landet,« siger miljøminister Connie Hedegaard og fortsætter:

»Selve naturplanlægningen sker i kommunerne, men Miljøministeriet står parat til at hjælpe og støtte kommunerne med at løfte opgaven gennem vejledning og dialog. Kun ved fælles hjælp kan vi forbedre levestederne for dyrene og planterne.«

Aftalen om at beskytte naturen og dens arter blev grundlagt i Rio i 1992, hvor godt 100 lande blev enige om biodiversitetskonventionen. Som medlem af EU skrev Danmark i 2001 under på, at vi ville standse tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed inden 2010.