Ny rapport: Oversvømmelser truer København

Stormflod og havvandsstigninger kan medføre skader for flere milliarder kroner i hovedstadsområdet, hvis ikke kysten sikres bedre, viser en ny rapport.

Klimaplaner
Stormfloder truer København, og derfor er der behov for handling, lyder det i en ny rapport. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

Truende vandstigninger og stormfloder kan medføre en række klækkelige skader i fremtiden i hovedstadsområdet.

Det viser en ny rapport, som COWI har udarbejdet for Region Hovedstaden og Regnvandforum.

Ifølge rapporten kan vandstigninger på 70 centimeter over de næste 100 år medføre skader, som vil koste hovedstadsområdet 22 milliarder kroner.

Halvdelen af skaderne vil skyldes tab på hovedstadens infrastruktur som for eksempel metro, motorveje og lufthavnen. Især forsinkelser og manglende fremkommelighed vil medføre store tab, lyder det i rapporten.

Derfor er der behov for bedre beskyttelse af kysterne på tværs af kommunegrænserne i hovedstadsområdet, lyder det fra Kim Rockhill, der er formand for Region Hovedstadens miljø- og klimaudvalg.

»Vand respekterer jo ikke administrative grænser. Det er derfor vigtigt, at vi i Region Hovedstaden har været med til at sikre, at kommunerne og forsyningerne nu har et samlet billede af risikoen ved stormflod, som der kan arbejdes videre med,« siger han i en pressemeddelelse.

Illustration af forskellen i stormfloder fra hhv. syd og nord. På figuren er vist en 1.000-års stormflod fra syd i år 2017 (650 år i 2067 og 350 år i 2117). Vandstanden falder fra sydvest mod nord fra 3,74 m ved Karlslunde (3,77 i Køge) til 3,62 m ved Avedøre Holme og gennem Københavns Havn til ca. 1,4 m ved Lyngby-Taarbæk. På tilsvarende måde er vist en stormflod fra nord svarende til en 100- årshændelse i 2117 ved Nordre Toldbod i kote 2,48 m, (den er usandsynlig i 2017, dvs. sjældnere end en 10.000 års hændelse). Her falder højvandet til under 1 m syd for København og svarer stort set til den forventede stigning i middelvandspejlet. Ullerupdiget er ikke indregnet.De fem områder markeret med sorte ringe er områder, hvor COWI ser behov for tværkommunale løsninger. Fold sammen
Læs mere
Foto: COWI.

Rapporten er lavet i forbindelse med projektet »Stormflod og havvansstigninger«, der er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og Regnvandsforum. Projektet skal bidrage til at løse fælles udfordringer på tværs af kommuner i forbindelse med stormflod og havvandsstigninger.

Det er første gang, at der er anvendt fælles data til at udarbejde skadesopgørelser og optimale sikringsniveauer for kystkommunerne i hovedstadsområdet.

Hvidovres borgmester Helle Adelborg er enig i, at der er behov for bedre kystsikring.

»Vi har allerede fået en forsmag på, hvilke ødelæggelser stormflod og vandstigninger kan betyde – både som kommune og i Hovedstadsområdet. Vi bærer et fælles ansvar for at hjælpes ad med at beskytte både vores borgere og vores værdier ved at sørge for kystsikring. Jeg mener ikke det er en opgave, kommunerne kan løfte uden økonomisk hjælp fra staten,« siger hun i pressemeddelelsen.