Ny plan giver bedre plads på motorveje

Miljøministeren har præsenteret en ny by- og trafikudviklingsplan for hovedstadsområdet. Der skal bygges 225.000 nye boliger, og den kollektive trafik skal styrkes ved at lægge store erhvervsvirksomheder tæt på en station. I Køge håber den nye borgmester, at planen vil løse kommunens trafikproblemer.

Glem alt om at sidde i kø på motorvejen. I fremtiden skal indbyggerne i hovedstadsområdet lade bilen stå i garagen og i stedet tage bussen eller toget til og fra arbejde.

Det er en af hovedtankerne i regeringens forslag til en ny fingerplan for by- og trafikudbygningen i hovedstadsområdets 34 kommuner, som miljøminister Connie Hedegaard (K) har fremlagt.

I den nye plan ændrer regeringen reglerne for, hvor der kan ligge erhvervsvirksomheder, og lægger op til, at kontorarbejdspladser på over 1.500 etagemeter skal ligge inden for en gåafstand på 600 meter fra en station. Det skal nedsætte forureningen og CO2-udslippet og få flere til at benytte den offentlige transport. Undersøgelser viser, at ligger en større arbejdsplads nær en station, så er der dobbelt så mange, som benytter kollektiv transport.

Miljøministeriet skønner, at justeringen af princippet om stationsnærhed alene vil reducere den daglige bilkørsel i hovedstadsområdet med en million kilometer på 30 års sigt.

»Fingerplanen understreger, at regeringen ønsker en hovedstad med en stærk grøn profil uden spredt bebyggelse i det åbne land. En hovedstad hvor der er forskel på land og by, hvor luftforureningen og CO2-udslip fra trafikken begrænses og en hovedstad, hvor de grønne kiler er endnu bedre beskyttet end i dag,« siger Connie Hedegaard.

Den nye plan er en fortsættelse og udbygning af den eksisterende fingerplan. Den har siden 1947 styret udviklingen i hovedstadsområdet langs de fem fingre med grønne kiler imellem. Visionerne i den nye plan er et stærkt hovedstadsområde med en bæredygtig balance mellem byudvikling, de grønne kiler og den trafikale infrastruktur - især den kollektive trafik.

225.000 nye boliger
I den nye plan foreslår regeringen også, at kommunerne skal have friere rammer for byudvikling. Bl.a. skal de ydre dele af fingrene udbygges, og der skal bygges boliger i et bælte tæt på jernbanelinjerne specielt i fingrene mod Frederikssund, Hillerød og Køge. Det skønnes at medføre yderligere 100.000 nye boliger ud over de 125.000 boliger, som regionsplanen allerede lægger op til.

I Køge, som er et af de nye områder i fingerplanen, glæder borgmester Marie Stærke (S) sig over, at kommunen nu er kommet på regeringens landkort.

»Vi trænger til, at der også hviler lidt opmærksomhed på os og vores trafikale problemer. Køge Bugt Motorvej er en af de motorveje, som er hårdest belastet, derfor skal vi også i betragtning, når det gælder offentlig trafikplanlægning,« siger Marie Stærke.

Den nyvalgte borgmester roser også miljøministeren for at bløde op på principperne for, hvor tæt på en station der må bygges.

»Køge er en erhvervsudviklingskommune, og vi satser meget på erhverv, men vi har haft nogle problemer med, hvor vi måtte lægge vores erhverv, netop på grund af de meget rigide regler.«

Marie Stærke understreger, at hun håber, at der følger penge med, når nu kommunerne går i gang med at udføre nogle af de mange og gode intentioner, som regeringen lægger op til i den nye fingerplan.

Planen er i offentlig høring frem til 13. april, og ministeren forventer, at den kan vedtages inden sommerferien.