Ny lov skal sikre indblik i korrupte stater

Minister vil stramme regler om danske pensionsselskabers investeringer i korrupte lande.

Foto: Torkil Adsersen

Erhvervsminister Ole Sohn (SF) er klar til at ændre lovgivningen, så det bliver lettere for pensionsopsparere at opdage, hvis de via statsobligationer låner penge til stater, der er i søgelyset for krænkelser af menneskerettighederne. Fremover skal pensionsselskaber og investeringsforeninger redegøre for dette i årsregnskabet.

»Hvis man investerer i statsobligationer, kan man ikke se, hvor pengene ender. Men med den lovgivning, jeg foreslår, vil man som pensionsinstitut skulle gøre rede for, om investeringerne lever op til beskyttelse af menneskerettigheder. Kan man ikke det, ligger der i lovgivningen om større åbenhed en anbefaling om, at man ikke skal gøre det,« siger Ole Sohn.

Udmeldingen kommer i kølvandet på Berlingskes artikelserie om køb af statsobligationer i lande, der er blandt verdens mest korrupte og mindst demokratiske.

Rent praktisk vil Ole Sohn indarbejde punktet om udlån til stater via statsobligationer i et allerede fremsat lovforslag, som kræver, at de 1.100 største virksomheder i årsregnskaberne offentligt forholder sig til, hvordan deres investeringer beskytter menneskerettighederne. Ole Sohn forventer, at kravet om åbenhed i sig selv vil få en disciplinerende effekt, sådan som det har været tilfældet med aktieinvesteringer, hvor den øgede åbenhed banede vejen for et sæt globale etiske regler.

Ole Sohn indkalder nu til et møde med brancheorganisationen Forsikring & Pension, hvor adm. direktør Per Bremer Rasmussen ser frem til dialog om den langt fra enkle problematik.

»Vi ønsker ikke at understøtte horrible regimer, men vil gerne diskutere, hvordan vi håndterer disse investeringer,« siger Per Bremer Rasmussen med henvisning til, at det ikke er pensionsselskabernes, men politikernes opgave at føre udenrigspolitik.Erhvervsministeren mener dog ikke, at pensionsselskaberne kan undslå sig en etisk stillingtagen. »Når man investerer penge, har man et ansvar,« siger Ole Sohn.

Regeringens støtteparti Enhedslisten så gerne et direkte forbud mod, at pensionsselskaberne kan foretage investeringer i særligt problematiske stater, men så langt vil Ole Sohn ikke gå.