Ny lov skal sikre børns rettigheder på privatskoler

Folketingets Ombudsmand har mistet tålmodigheden efter gentagne sager, hvor elever er blevet bortvist eller udskrevet af privatskoler eller efterskoler, uden at skolen først har hørt elevernes udlægning af sagen. Nu beder han undervisningsminister Merete Riisager overveje en ny lov, der skal sikre børnenes rettigheder. Skoleeleverne jubler, mens privatskolerne er utilfredse.

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Folketingets Ombudsmand opfordrer nu Undervisningsministeriet til at overveje at indføre en ny lov, der forpligter privatskoler til at høre og inddrage elever, før skolerne bortviser eller udskriver eleverne af skolen. Det sker, efter Ombudsmanden gennem flere år har fulgt området og har opfordret både Undervisningsministeriet og privatskolerne til at sikre, at eleverne bliver hørt og inddraget i bortvisningssager.

»Undervisningsministeriet har gennemført en omfattende oplysningskampagne over for privatskolerne, men jeg må konstatere, at elevernes ret til at blive hørt efter FN’s børnekonvention endnu ikke respekteres fuldt ud,« siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en pressemeddelelse.

»Jeg har derfor opfordret Undervisningsministeriet til at overveje lovgivning for effektivt at sikre elevernes rettigheder på dette område.«

Det følger af FNs Børnekonventions artikel 12, at børn har ret til at blive hørt og inddraget i alle sager, der vedrører dem, og deres synspunkter skal tillægges tilpas vægt. Men Børnekonventionen er ikke gennemført i Danmark, hverken generelt eller på skoleområdet, og er derfor ikke bindende for privatskoler og efterskoler.

Efter en række konkrete klager rejste ombudsmanden i 2014 spørgsmålet om manglende høring af privatskolebørn over for Undervisningsministeriet. Berlingske har tidligere beskrevet flere af episoderne. Børn er også blevet udskrevet af deres skole, selv om skolen ikke havde noget at udsætte på barnet, men udskrivelsen skyldtes samarbejdsproblemer med forældrene.

Skoleelevernes formand, Jens Vase, er glad for Ombudsmandens nye udmelding.

»Det er dejligt, at Ombudsmanden følger med tiden og prøver at sikre alle elever formelle rettigheder. Som friskoleelev har jeg længe undret mig, over hvordan det kunne være, at eleverne på folkeskolen overfor har en lang række rettigheder. Og jeg - bare fordi jeg er elev på en friskole - ikke har en rettighed, som er så fast som folkeskoleelevernes,« skriver han til Berlingske.

Karsten Suhr, der er formand for Danmarks Privatskoleforening, er derimod ærgerlig over Ombudsmandens opfordring til ministeriet.

»Før Ombudsmanden tog sagerne op, erkender jeg, at vi som private skoler og skoleforeninger ikke har været tilstrækkeligt opmærksomme på at sikre børnenes rettigheder. Men det har vi været efterfølgende. Jeg er forundret, fordi vi netop nu er midt i en proces i samarbejde med Undervisningsministeriet om en styrket informationsindsats over for skolerne. Det undrer mig, at Ombudsmanden ikke vil afvente og se, om den meget markante indsats, vi allerede har gennemført, og den indsats, der nu er i støbeskeen i ministeriet, får den ønskede virkning,« siger Kasten Suhr.

Undervisningsministeriet har iværksat en større vejlednings- og informationsindsats over for privat- og efterskoler i Danmark og har udfærdiget to pjecer til oplysning for skolerne samt for børn og deres forældre. Trods informationsindsatssen konkluderede Danmarks Evalueringsinstitut i foråret 2916, at mange elever på friskoler og efterskoler stadig ikke bliver inddraget, før de bliver bortvist eller udskrevet. Undersøgelsen dækkede i alt 1.372 udskrivninger i skoleårene 2014/15 og 2015/16. Undersøgelsen viste bl.a. at eleverne på de frie grundskoler blev inddraget i 56 pct. af sagerne, og på efterskolerne blev eleverne inddraget i 82 pct. af sagerne. Evalueringen fik Undervisningsministeriet til at intensivere informationsindsatsen.

»Det er selvfølgelig positivt, at man vil gøre yderligere for at informere privatskolerne om elevernes rettigheder. Men spørgsmålet er, hvor længe man skal vente på, at elevernes ret til at blive hørt respekteres fuldt ud. Derfor opfordrer jeg nu ministeriet til at overveje at søge privatskoleelevernes rettigheder gennemført i dansk lov,« siger Jørgen Steen Sørensen.

Ministeriet: Ikke behov for lov

Undervisningsministeriet har tidligere anført over for Ombudsmanden, at ministeriet ikke mener, der er behov for yderligere lovgivning om inddragelse af eleverne på privatskoler. Af ministeriets redegørelse fra 28. oktober 2016 fremgår det således, at det er ministeriets opfattelse, at der i forarbejderne til friskoleloven påligger en pligt for de frie grundskoler til at høre en elev forud for en afgørelse om udskrivning eller bortvisning. Det samme gælder efterskoler.

Efter Ombudsmandens opfattelse er det dog tvivlsomt, om der er dækning for denne fortolkning. Ombudsmanden fastholder derfor, at der på privatskoleområdet ikke er den fornødne sikkerhed for, at der foreligger bindende regler om elevernes ret til at blive hørt i forbindelse med sager om udskrivning eller bortvisning.

Berlingske har tidligere beskrevet, at der har været i hvert fald ni konkrete forældreklager til Ombudsmanden om bortvisning eller udskrivning af elever fra private skoler og efterskoler. Ingen af klagerne har dog resulteret i en ombudsmandsundersøgelse. Ombudsmanden skriver i sin udtalelse, at han har valgt ikke at undersøge sagerne nærmere, fordi der ikke er bindende regler på området. Han har derfor ikke mulighed for at anvende ombudsmandens almindelige reaktionsmuligheder.

Karsten Suhr fra Danmarks Privatskoleforening tror imidlertid ikke, at lovgivning vil gavne børnene.

»Jeg tror ikke, at vi varetager barnets tarv ved at indføre en lovgivning. Jeg tror bare, vi besværliggør og forlænger en proces. Så mange sager drejer det sig heller ikke om, og det viser rapporten fra evalueringsinstituttet også. Vi er holdnings- og værdibaserede skoler, og langt de fleste af disse udskrivninger på private skoler sker, fordi forældrene har valgt en forkert skole i forhold til de værdier og holdninger, de har,« siger Karsten Suhr.

Han ønsker, at man også undersøger, hvor mange elever, der bliver bortvist og udskrevet fra folkeskoler for at kunne sammenligne.

Regeringen har i regeringsgrundlaget bebudet højere tilskud til privatskolerne. Men det nytter ikke noget at give flere penge til en sektor, hvor eleverne har så få rettigheder, mener Jens Vase fra Danmarks Skoleelever:

»Når vi tager den diskussion om rettigheder mv. vil jeg sige, at man fra regeringens side er nødt til at huske eleverne, når man ønsker at øge tilskuddet til den frie skolesektor. Det nytter ikke noget, at forsøge at øge tilskuddet til en skolesektor, hvor eleverne har så få rettigheder.«

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) ønsker ikke at kommentere sagen på nuværende tidspunkt.