Ny københavnsk letbane kan stå klar i 2025

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell fremlægger i næste uge en undersøgelse, der skal danne grobund for en letbane til 2,2 milliarder kroner mellem Nørrebro og Gladsaxe. Men de borgerlige politikere frygter, at letbanen vil presse byens trafikanter.

Forslag til byrum og letbane i strøggade uden biltrafi k, set fra Frederiksborgvej ind mod Nørrebro Station. Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Det vil være lidt ligesom at få sporvognen tilbage til København. I hvert fald i en mere moderne udgave.

I næste uge fremlægger teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, Morten Kabell (EL), nemlig en undersøgelse udarbejdet af Københavns Kommune, Metroselskabet, Tetraplan og Cowi, der fremhæver fordelene ved at anlægge en letbane mellem Gladsaxe og Nørrebro, som kan stå klar i 2025.

Den nye undersøgelse, der vil blive diskuteret i Teknik- og Miljøudvalget 25. august, viser at anlæggelsen af en letbane til 2,2 milliarder kroner vil få 30 procent flere til at bruge kollektiv trafik mellem Nørrebro Station og Gladsaxe. Det svarer til godt 36.000 daglige brugere på strækningen.

»En letbane mellem Nørrebro Station og Gladsaxe vil binde den nye Cityring sammen med den kommende letbane langs Ring 3. Den er en vigtig brik i arbejdet med at skabe et sammenhængende net af Metro, S-tog og letbaner, der skal binde hovedstaden sammen på kryds og tværs, så flere får et godt alternativ til bilen. Det er afgørende, hvis vi skal komme trængslen i hovedstaden til livs,« siger Morten Kabell.

Undersøgelsen anbefaler en linjeføring fra Nørrebro Station via Frederikssundsvej til Husum Torv, hvorfra letbanen  skal føres gennem de udsatte byområder Husum og Tingbjerg og videre til Gladsaxe.

»Vi skal de kommende år investere massivt for at løfte de dele af København, der er koblet af udviklingen og har fået lov til at udvikle sig til udsatte bydele. Husum og Tingbjerg ligger i dag isoleret i et hjørne af byen. En letbane vil binde bydelene sammen med det øvrige København og gøre områderne meget mere attraktive,« siger Morten Kabell.

Længere nede i undersøgelsen påpeges det, at biltrafikken via Frederikssundsvej vil falde med 20 procent og stige op mod 12 procent på andre omkringliggende gader, mens en del parkeringspladser skal flyttes til sidegaderne. Samtidig vil det på Frederikssundsvej blive nødvendigt at fælde en række træer, ligesom letbanelinjen via Husum og Tingbjerg kræver, at der bliver etableret en bro over den fredede Vestvold.

»Samlet set vil den nye letbane være en kæmpe gevinst for udsatte bydele som Nordvest, Husum og Tingbjerg. Men der vil også lokalt blive tale om så store forandringer, at vi naturligvis skal have undersøgt projektet grundigere, inden vi lægger os fast på bestemte løsninger. Det skal ske i dialog med de københavnere, der bliver berørt af projektet,« understreger Morten Kabell.

Skjult dagsorden

Forslaget om at anlægge en letbane møder allerede nu kritik fra de borgerlige politikere i Københavns Kommunes teknik- og miljøudvalg.

Jabob Næsager, der er valgt ind i borgerrepræsentationen for de Konservative, mener ligefrem, at Enhedslisten har en skjult dagsorden med letbaneprojektet.

»Enhedslisten ønsker bilerne ud af byen, det er den skjulte dagsorden,« siger Jacob Næsager.

Han frygter, at mulighederne for at krydse Frederikssundsvej bliver forringet, ligesom letbanen kommer til at afkræve en del plads og dermed presse andre trafikanter over på sidegaderne. Det vil ifølge ham blive et selvskabt trængselsproblem.

Derfor foretrækker han, at man i stedet anlægger en metrolinje mellem Nørrebro Station og Gladsaxe.

»Vi er nødt til at lægge trafikken under jorden, og selvom det er dyrere, så er det en langtidssikret løsning at lave en metro,« siger han og tilføjer:

»Jeg er meget ked af, at få endnu et transportmiddel ind i København. Det betyder, at vi skal have materiale til spidsbelastede situationer til både S-tog, busser, metro og letbane, så risikerer vi at få alt for meget overflødigt materiale stående. Så ud fra en kapacitetsbetragtning er det spild af penge, at vi vælger alt for mange forskellige transportmidler.«

Lars Berg Dueholm, der sidder i teknik- og miljøudvalget for Liberal Alliance, frygter også, at en eventuel letbane vil presse byens trafikanter over på mindre veje.

»En stor ulempe ved en letbane er, at den kommer til at konkurrere med bilerne om de samme kvadratmeter, og enten skal man lave et reserveret tracé til sporvognene eller lade dem køre i kørebanen. Det er generede for biltrafikken, det er der slet ingen tvivl om,« siger Lars Berg Dueholm.

Men han mener dog ikke, at en metro vil være en økonomisk realistisk løsning. Derfor er han principielt set positiv over for anlæggelsen af en letbane.

»Det er den eneste måde, hvor vi kan få lavet et højkvalitets alternativ til biltrafikken, og på den her strækning er der slet ikke økonomi i at bygge metro,« siger han.

Teknik- og miljøborgmesteren fortæller da også til Berlingske, at man har kigget på en eventuel metroløsning. Men at det ifølge Morten Kabell vil være en knap otte milliarder kroner dyrere løsning end en letbane.

»Sidst den her sag var oppe i Teknik- og Miljøudvalget, var stort set alle positive over for ideen. Så der ligger ikke nogen skjult dagsorden om at genere biltrafikken, der ligger til gengæld et ønske om at binde Københavns trafik bedre sammen,« siger Morten Kabell.

Forbinder omegnskommune

Når medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune mødes næste gang, vil de i første omgang beslutte, hvorvidt de skal afsætte seks millioner kroner til videre undersøgelser af en eventuel letbane mellem Nørrebro og Gladsaxe.

Og hvis letbanen bliver en realitet, vil det i fremtiden være muligt at skifte fra Gladsaxe Trafikplads til den allerede vedtaget letbane Ring 3, som tidligst ventes at stå færdig i 2020 og dermed forbinde de københavnske omegnskommune yderligere.

Letbanen på Ring 3, der kommer til at skære mellem 11 kommuner fra Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby i nord til Ishøj i syd, forventes at få 43.000 daglige passagerer, hvilket svarer til 13-14 millioner passagerer om året.