Ny institution skal rydde op i lange uddannelser

Både nye og eksisterende videregående uddannelser skal til kritisk eftersyn. En såkaldt akkrediteringsinstitution skal godkende hver enkelt uddannelse, og sørge for at de lever op til kravene fra blandt andet arbejdsmarkedet.

Danske universiteter skal kunne måle sig med de bedste internationale uddannelsesinstitutioner, og samtidig skal de udelukkende uddanne studerende, som arbejdsmarkedet og fremtidens videnssamfund efterspørger.

Det er groft sagt hovedformålet bag oprettelsen af akkrediteringsinstitutionen ACE Denmark, der ligger som et uafhængigt organ under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Den skal fremover måle og veje alle nye og eksisterende uddannelser og afgøre, om de lever op til fastlagte kriterier om faglig kvalitet og samfundsrelevans. Hvis ikke, har ACE Denmark ret til at lukke videregående uddannelser eller nægte at oprette dem.

I dag offentliggøres de første tyve nye uddannelser, der er blevet akkrediteret af institutionen. Det gælder især nye bacheloruddannelser, som er kommet forrest i køen, for at de kan nå at komme med i den koordinerede tilmelding til foråret. Universiteterne har i alt indsendt 52 ansøgninger om oprettelse af nye uddannelser, og resten bliver offentliggjort i januar.

Skal dokumentere behov
Direktør i ACE Denmark Jette Frederiksen mener, at universiteterne har brug for at arbejde mere systematiseret for at komme op på et højere kvalitetsniveau.

»Der er stor forskel på universiteterne i dag. Det kan vi se på de ansøgninger, vi har modtaget. De er forskellige steder. Universiteterne kan bruge os som løftestang i deres arbejde med kvalitetsudvikling, og på sigt vil det give flere faste procedurer, så det hele bliver meget mere strømlinet.«

Tidligere skulle universitetsuddannelser kun leve op til en række love og bekendtgørelser, men nu skal de blandt andet dokumentere, at der er behov for dem på arbejdsmarkedet. Jette Frederiksen fortæller, at rådet allerede har afvist flere nye uddannelser, fordi de ikke levede op til de nye kriterier.

»Det næste er, at vi skal se på de eksisterende uddannelser, og det kommer til at foregå langt mere grundigt, da vi jo har en større viden om dem. Man kan ikke afvise, at nogle af dem vil blive lukket, hvis der ikke er tilstrækkelig med kvalitet,« siger hun.

De nye kriterier skal gøre det lettere for uddannelsesstederne at sammenligne sig med andre, give mere gennemsigtighed og udstille præcis hvilke kompetencer hvert universitet råder over. Mange andre europæiske lande arbejder allerede efter et akkrediteringssystem, og et af hovedmålene er at opruste det danske uddannelsessystem til at klare sig bedre i en globaliseret verden.

»Det er klart en fordel for universiteter, at de bliver akkrediteret efter internationale standarder. Vi læner os op ad international kvalitetssikring, og det kan uddannelserne aktivt bruge til at tiltrække udenlandske studerende,« siger Jette Frederiksen.