Ny hate crime-registrering møder skarp kritik

DF vil have skærpet aftale om registrering af overgreb mod homoseksuelle efter kritik fra de seksuelle minoriteter af ny ordning.

Landets bøsser og lesbiske kritiserer den netop påbegyndte indsamling af oplysninger om overgreb og chikane mod minoriteter - herunder homoseksuelle. Et begreb der med en undenlandsk vending betegens som »hate crimes.«

»Allerede nu ved vi, at undersøgelsen vil give et helt skævt billede. Den fanger ikke de 99 procent af overgrebene,« siger Kim Foss Lund, der er talsmand for Landsforeningen af Bøsser og Lesbiske i dette spørgsmål.

Rigsadvokat Henning Fode har i december meddelt politidirektører og statsadvokater, at de i 2007 skal indberette alle domme med baggrund i krænkelser af tro, seksuelle orientering eller etnicitet. Det skal munde ud i en rapport til justitsministeren i første kvartal af 2008.

Kravet om registrering stammer fra den politiske integrationsaftale, som i foråret 2005 blev indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Her forlangte DF, at hate crimes skulle registreres.

Men ifølge Landsforeningen af Bøsser og Lesbiske når de fleste anmeldelser af overfald ikke længere end til sagsbunkerne på den lokale politistation. De vil derfor hyppigst blive henlagt som endnu et tilfælde af vold - ikke registreret som hate crime, mener Kim Foss Lund. Kun meget sjældent når sagen frem til domstolene og dermed den statistik, som anklagemyndigheden nu går i gang med at lave, påpeger han.

»Der er ikke noget ude i virkeligheden, der tyder på, at færre bliver overfaldet - tværtimod,« siger Kim Foss Lund.

Han henviser til, at både landsforeningens kontor i Århus og København modtager stadig flere henvendelser om både verbale og fysiske forulempelser.

I begyndelsen af december, fortæller Kim Foss Lund, blev to »drags« (mænd i dametøj.red) antastet og forulempet, da de kom gående i det indre København. Flere og flere lesbiske melder om chikane, oplyser talsmanden. Nogle af overfaldene bliver begået af andengenerationsindvandrere, men også etniske danskere er iblandt, påpeger Kim Foss Lund.

»Vi vil ikke pege bestemte grupper ud, før vi har dokumentationen i orden. Tryk avler kun modtryk,« siger han.

Dansk Folkeparti

Peter Skaarup, næstformand i Dansk Folkeparti og formand for Folketingets retsudvalg, mener ikke, at det er en tilfredsstillende fremgangsmåde, som justitsminister Lene Espersen (K) har valgt til registreringen.

»Vi vil have en drøftelse blandt forligspartierne om der ikke findes en mere hensigtsmæssig måde at registrere overgreb på end den valgte. Det kunne eksempelvis være anmeldelser til politiet i stedet for domme. Formålet med det hele er jo, at bøsser og lesbiske skal kunne færdes trygt, uden at de bliver udsat for chikane,« siger DFs næstformand.