Ny fødeafdeling overvejes på Bispebjerg

Hastigt voksende fødselstal får politikere til at se på, om der skal åbnes en ny fødeafdeling i Region Hovedstaden.

Ny fødeafdeling
Fødselstallet stiger kraftigt, og det kan gøre det nødvendigt at åbne en ny fødeafdeling i Region Hovedstaden, mener politikere.  Fold sammen
Læs mere
Foto: Maria Hedegaard

En helt ny fødeafdeling på Bispebjerg Hospital kan blive en del af indsatsen for at forbedre behandlingen af fødende i Region Hovedstaden, der er under hårdt pres for at øge kapaciteten som følge af et hastigt voksende fødselstal.

Et stort flertal i regionsrådet har netop vedtaget at overveje at tilbyde familier i hovedstadsområdet mulighed for at føde på private fødeklinikker på regionens regning, sådan som det kendes fra Region Sjælland, hvor denne type klinikker tiltrækker et større antal gravide, også fra Region Hovedstaden.

Men det indgår også i forslaget, at regionspolitikerne skal drøfte, om den eksisterende kapacitet og struktur på fødeområdet »med fordel kan ændres, således at der er et hospitalstilbud til fødende på alle akuthospitaler«.

Det vil sige, at det også kan komme på tale at åbne en fødeafdeling på Bispebjerg Hospital, som i dag er det eneste af de større akuthospitaler i Region Hovedstaden, som ikke har et tilbud til fødende – sådan som det i dag findes på hospitalerne i Herlev, Hvidovre, Nordsjælland, Rønne samt på Rigshospitalet.

»Vi kan se, at der kommer flere og flere fødsler, og vi er meget optaget af, hvad vi kan lave i vores eget system på regionens hospitaler. En mulighed kunne klart være at oprette en fødeafdeling på Bispebjerg,« siger gruppeformand Leila Lindén (S).

Hun peger også på andre muligheder på de offentlige hospitaler for at udvide kapaciteten så som at lave særlige afsnit på patienthotellerne for familier, der lige har født. En mulighed kan også være at etablere fødeklinikker for ukomplicerede fødsler i tilknytning til fødeafdelingerne på de offentlige hospitaler.

En redegørelse viste tidligere på året, at antallet af fødsler i Region Hovedstaden er steget fra 20.035 i 2013 til 21.087 i 2015, og de foreløbige tal for 2016 viser en stigning på knap 1200 flere fødsler end året før, ligesom tallet ventes at fortsætte med at stige i årene fremover.

På landsplan skønnes fødselstallet at ville stige med 20-25 pct. frem mod 2025.