Ny fælles front vil stoppe mobning

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby samler i morgen, tirsdag, alle Folketingets partier, børneorganisationer og faglige organisationer for at sikre en fælles indsats i kampen mod mobning

For at sikre en fælles indsats mod mobning samler undervisningsminister Ellen Trane Nørby tirsdag alle Folketingets partier, en række børneorganisationer og faglige organisationer til en drøftelse af, hvordan man skal gribe problemet an. Foto: Iris Fold sammen
Læs mere

Drillerierne begyndte i det små et par måneder efter faderens død. Hun blev låst inde på skolens toilet og nedgjort. Kaldt »so« og »fede«.

»Jeg har kun to veninder på min skole, og jeg tror, de også er ved at forlade mig! Mobningen står stadig på, og jeg græder tit på skolen! Min mor ved intet, og jeg ved simpelhen ikke, hvad jeg skal gøre!«

Én frontlinjeberetning blandt mange fra mobningens Danmark. Denne gang fra en anonym pige, der i sin fortvivlelse har henvendt sig til Facebook-gruppen »Stop Mobning«. Men trods gruppens navn er mobning ikke blevet stoppet efter år med anti-mobbeplaner og trivselspolitikker.

Derfor danner børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) sammen med Børns Vilkår, Red Barnet og Børnerådet nu fælles front i en storstilet aktionsplan mod mobning, som skal udrulles efter sommerferien. Parterne har holdt møder om projektet siden januar, og i morgen, tirsdag den 7. juni, er det tid for det første af to stormøder med alle Folketingets partier samt organisationer for blandt andet lærere, pædagoger og skoleelever.

»Hvis vi virkelig skal få gjort op med det uvæsen, som mobning er, så kræver det en helt anden, bred tilgang og et fælles ansvar for at sige fra. Det er regeringens klare mål, at alle børn får en opvækst uden mobning, men det er ikke noget, der klares med et fingerknips, en enkelt kampagne eller en ny lovgivning. Der er behov for et langt sejt træk og for at tænke politik på en helt ny måde, hvor vi inddrager både det politiske spektrum og civilsamfundet og NGOer i et bredt samarbejde,« siger Ellen Trane Nørby.

Hun har sammen med børneorganisationerne og med Mary Fonden som sparringspartner drøftet konkrete mulige elementer i planen, og det er hensigten, at deltagerne på de to stormøder skal inspirere yderligere til dette, inden planen er færdig i starten af august. Målgruppen er daginstitutioner, grundskoler og ungdomsuddannelser.

Mobbelov er ikke skrinlagt

Venstre offentliggjorde i februar 2015 et politisk udspil om en ny mobbelov, der fastlægger ansvar og sanktioner over for skoler og personer, som ikke medvirker til at løse mobbeproblemer. En sådan lovgivning er ikke skrinlagt, understreger Ellen Trane Nørby, men lovgivning er ikke første skridt og er under alle omstændigheder en del af en bredere indsats i aktionsplanen.

»Det kan være alt fra lovgivningsinitiativer til kampagner og helt lavpraktiske anbefalinger til forebyggelse og hjælp, hvis man selv bliver mobbet, eller man er lærer for en klasse med mobning. Lovgivningen siger, at alle skoler skal have en antimobbepolitik, men det betyder ikke, at problemet er gået væk eller er blevet mindre. Der skal mere til. Det er vigtigt at antimobbepolitikken ikke bare kommer til at stå i et ringbind på skolelederens kontor,« siger hun.

En af de organisationer, som har efterlyst en mobbelov, er Børns Vilkår, og her håber direktør Rasmus Kjeldahl stadig, at aktionsplanen kommer til at indeholde lovgivningsinitiativer, der placerer ansvaret for at bekæmpe mobning. Men han er meget positiv over for den brede, løsningsorienterede tilgang.

»Mobning rammer titusinder af børn – mange så alvorligt, at deres videre udvikling trues, og de slæber rundt på livslange traumer, fordi mobningen knækker deres selvtillid og selvværd. Samspillet mellem politikere, organisationer og fagfolk er meget lovende, og jeg håber, ministeren kan få os til at arbejde videre i samme retning,« siger han.

Mobning en del af menneskets natur

Fra 2007 til 2011 blev det store forskningsprojekt eXbus gennemført på Aarhus Universitet, og med det blev en ny forståelse af mobningens væsen lanceret. Groft sagt kasserer eXbus-forskerne tidligere tiders tendens til at fokusere på mobber og mobbeoffer. De vælger til gengæld at rette opmærksomheden mod den kultur og gruppedynamik i hele klassen, som giver grobund for mobning. Rasmus Kjeldahl håber, at dette mobbesyn vil blive meget mere udbredt.

»Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi får mere ensretning i vores mobbesyn, for det er nødvendigt for at sikre en mere effektiv tilgang. Jeg tror desværre, at mobning er noget, som ligger latent i den menneskelige natur som en uhensigtsmæssig måde at opnå gruppedynamik på. Men det kan håndteres, og det bør vi kunne magte – som det højtudviklede samfund vi er en del af,« mener han.

Danske Skoleelever har som et af organisationens prioriterede mål at sikre en mobbelovgivning, og formand Jens Vase har positive forventninger til det nye samarbejde.

»Mobning kræver ikke kun én enkelt løsning. Derfor er det væsentligt, at vi samler os og arbejder sammen om løsningerne, så vi finder frem til noget, som både elever, lærere og forældre kan se sig selv som en del af. Jeg tror ikke, vi nogensinde slipper helt af med mobning, men vi er nødt til at gøre ekstra indsatser for at holde det nede,« siger Jens Vase, der håber, at initiativerne ikke kun vil gælde folkeskolerne, men også friskoler og privatskoler.

Vi giver til sidst ordet til 14-årige Julie, der i sit indlæg til »Stop Mobning« sætter fingeren på den manglende løsning af mobbeproblemerne:

»Jeg bliver drillet næsten hver dag, og jeg bliver rigtig hidsig, når jeg bliver drillet. Min mor har sagt det til skolen, og nu har de sagt til mig, at jeg skal prøve at ikke blive hidsig, for så holder det nok op igen, fordi det kun er sjovt, når jeg blir hidsig. Det, synes jeg, er uretfærdigt – at de ikke vil sige noget til dem, der mobber :-(«