Ny dagpengeregel: Fultidsledighed kan bedre betale sig end småjob

Fra 2018 gælder ny dagpengeregel, der betyder, at det for mange bedre kan betale sig at være fuldtidsledig end at tage småjob. Ufornuftigt, siger formand i Magistrenes A-kasse.

. Indholdstilbud fra Magisterbladet distribueret af Ritzau.

INFO: Anvendelse af Ritzaus ekstratjeneste og materiale herfra forudsætter accept af vilkårene i bunden af denne meddelelse.

**** RITZAU EKSTRA ****

Fra årsskiftet kan det for langtidsledige ikke længere betale sig at tage småjob, hvis de har været ledige i mere end 30 uger. Har man bare én times arbejde i løbet af en måned efter de 30 uger, får man nemlig ikke en krone i dagpenge hele den måned. Den regel er meningsløs, mener formand for Magistrenes A-kasse (MA) Per Clausen.Den officielle politik går på at motivere ledige til at tage alt det arbejde, de kan komme i nærheden af. Også hvis det er kortvarigt og i relative få timeantal. Denne regel gør det stik modsatte. Reglen straffer ledige for at tage arbejde, og det er svært at se nogen fornuft i, siger Per Clausen til Magisterbladet.Reglen udspringer af en politisk aftale mellem Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i et dagpengeforlig fra 2015 og tager udgangspunkt i Dagpengekommissionens anbefalinger.Her lød det blandt andet, at dagpengekassen skulle lukkes helt i, hvis man havde småjob efter 30 uger med supplerende dagpenge. De tre forligsparter tog den anbefaling til sig, men vedtog også, at det først skulle gælde fra til 1. januar 2018.Per Clausen opfatter Dagpengekommissionens arbejde som et oplæg til at gøre det mere attraktivt at tage et arbejde.Når man indfører en regel om, at dagpengene bortfalder helt efter den 30. uge, hvis man tager småjobs, så mener jeg, man indfører en regel, der er direkte i modstrid med den hensigt, siger Per Clausen.Beskæftigelsesministeriet forklarer, at det nye månedsbaserede dagpengesystem indebærer, at man bl.a. kan basere dagpengeudbetalingen på registerdata om indkomst. Det månedsbaserede system betyder, at når man har opbrugt 30 ugers ret til supplerende dagpenge, kan man ikke modtage dagpenge i de efterfølgende måneder, hvis man samtidig har arbejde.Det vil sige, at man godt kan få dagpenge, hvis man er fuldtidsledig i en måned, men ikke hvis man har deltidsbeskæftigelse. Det synes jeg er rimeligt, fordi vi grundlæggende ikke vil have et system, der understøtter et arbejdsliv, hvor man i længere tid fast arbejder på deltid i en uge og får supplerende dagpenge ved siden af den næste, oplyser beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i et skriftligt svar til Magisterbladet.Per Clausen påpeger, at konsekvenserne ved at gå fra et uge til et månedsbaseret system sikkert er meget større end partierne bag aftalen gør sig klart.De nye regler betyder, at der fremover går en hel måned i stedet for en uge, hvor man ikke kan få dagpenge, hvis man blot har arbejdet i nogle timer på supplerende dagpenge efter de 30 ugers ledighed. Det er altså op til fire gange så længe uden dagpenge, siger Per Clausen.http://magisterbladet.dk/news/2017/juni/nydagpengeregelfultidsledighedkanbedrebetalesigendsmaajobs

Redaktionel kontakt:

Jakob Elkjær

tlf.: +4530549640

e-mail: je@dm.dk

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF MAGISTERBLADET ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Ekstratjeneste:

- Artiklen må viderepubliceres i sin hele form, da afsender har givet samtykke hertil.

- Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

- Artiklen må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

- Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet - også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

- Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

- Materialet, herunder tekst og billedmateriale, må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser, og forudsætter at modtageren, via kontrakt med Ritzaus Bureau A / S, har ret til at publicere indholdet.

- Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at inkludere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

- Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

- Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende artikel, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

- Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)