Ny budgetaftale på plads i Region Hovedstaden: Udskældt IT-system får en energiindsprøjtning

Et bredt flertal i Region Hovedstaden er mandag aften nået til enighed om, hvordan regionens budget på ca. 40 milliarder kroner skal fordeles i 2019. Ekstra personale til akutområdet og en forbedring af Sundhedsplatformen er blandt fokusområderne.

Arkivfoto: En bred vifte af partier – Socialdemokraterne, Venstre, de Radikale, SF, Alternativet og Liberal Alliance – er blevet enige om, hvordan Region Hovedstadens budget for 2019 skal fordeles. Konservative står uden for aftalen på grund af én særlig formulering. Fold sammen
Læs mere
Foto: Lars Helsinghof Bæk

Mandag aften faldt en aftale om Region Hovedstadens budget for 2019 på plads.

Et budget på ca. 40 milliarder kroner, som en bred vifte af partier – Socialdemokraterne, Venstre, De Radikale, SF, Alternativet og Liberal Alliance – er blevet enige om at fordele.

Parterne fremhæver selv, hvordan der med aftalen er afsat 46,3 millioner kroner årligt til akutområdet på hospitalerne for at forbedre og skabe bedre rammer for akutmodtagelserne i regionen. Pengene er øremærket mere personale og et generelt kompetenceløft.

Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand

»Det betyder helt konkret, at hvis du bliver syg eller kommer til skade, kan du komme hurtigere til og få den behandling, du har brug for, og dermed komme hurtigere hjem. «


Formålet er ifølge regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) at sikre en hurtigere udredning og en bedre behandling allerede i akutmodtagelsen.

»Det vil aflaste de øvrige afdelinger og kan nedbringe overbelægningen. Det betyder helt konkret, at hvis du bliver syg eller kommer til skade, kan du komme hurtigere til og få den behandling, du har brug for, og dermed komme hurtigere hjem,« siger hun i en pressemeddelelse.

Et andet centralt element i aftalen er den udskældte sundhedsplatform.

I løbet af budgetforhandlingerne indgik forligspartierne en delaftale om Sundhedsplatformen, blandt andet som reaktion på den kritik, der har været af IT-systemet.

Der er fundet 18 millioner kroner oven i de 22 millioner kroner, der blev afsat i august, til forbedringer for at skabe ro om »et stabilt system med mange nye digitale muligheder, der vil være behov for i fremtidens sundhedssystem«, lyder det i aftalen. Konkret skal fokus bl.a. være at forbedre brugervenligheden på platformen.

Netop Sundhedsplatformen er en af de knaster, der har skabt splid i de indledende forhandlinger.

En strid om ord sendte K ud af aftale

Både de Konservative og Dansk Folkeparti forlod forhandlingsbordet på grund af en konkret uenighed om Sundhedsplatformen, fortæller regionsrådsmedlem Christoffer Buster Reinhardt (K).

»Der er egentlig mange ting, vi godt kan genkende os selv i, men vi ville ikke acceptere en tekst med ord om, at vi skal »beholde« Sundhedsplatformen. Vi foreslog alternativer som »udvikle«, »forbedre« og sågar »fortsætte«, men det skulle være »beholde«,« siger han som forklaring på, hvorfor de Konservative står uden for aftalen.

I teksten, som Christoffer Buster Reinhardt henviser til, skriver partierne bag aftalen: »Med vores investeringer signalerer vi til vores medarbejdere og til omverdenen, at vi ønsker at beholde Sundhedsplatformen.«

Sundhedsplatformen blev rullet ud i Region Hovedstaden og Region Sjælland i 2016-17 og har siden været underlagt massiv kritik fra sygehuspersonale, der til daglig skal benytte IT-systemet, men også fra Folketingets Statsrevisorer, der har kaldt Region Hovedstadens håndtering af systemet for »kritisabel« og »uprofessionel«.

Selvom der tilføres millioner til centrale områder på regionens hospitaler, er der også en malurt i aftalen.

Ligesom sidste år gennemfører Region Hovedstaden effektiviseringer og besparelser på både administration og hospitaler, og med budgetaftalen er der derfor lagt op til, at hospitalerne skal spare for 198 millioner kroner.

Region Hovedstadens samlede budget for 2019 skal andenbehandles på et møde i regionsrådet 25. september 2018.

Du kan læse hele Region Hovedstadens budgetaftale her.