Ny analyse nedtoner lærermanglen

Tal fra Undervisningsministeriet viser, at lærermanglen i 2015 vil være på 800 lærere. Danmarks Lærerforening mener, at problemet er langt større. De er dog enige om, at respekten skal tilbage til faget.

Det danske samfund vil i 2015 mangle 800 lærere. Det viser en ny analyse fra UNI . C Statistik & Analyse for Undervisningsministeriet. Altså langt mere positive resultater end konklusionen i en rapport fra Danmarks Lærerforening fra foråret hvor det blev anslået, at lærermanglen ville være på 5.800 i perioden 2007-2015.

»Det er godt, at situationen ikke er håbløs. Men det er vigtigt, at rapporten ikke bliver en sovepude. Vi skal forebygge på flere måder, så vi undgår lærermangel og i det hele taget gøre læreruddannelsen mere attraktiv,« siger undervisningsminister Bertel Haarder (V).

Undervisningsministeriet kritiserer Danmarks Lærerforening for ikke i deres prognose at tage højde for meritlærerne og demografi, altså det faktum at ungdomsårgangene frem mod 2015 vokser med 65.000 unge og dermed muligheden for flere lærerstuderende.

»Det mente vi ikke, var nødvendigt, da det faktiske ansøgerantal til seminarierne er faldet for fjerde år i træk siden 2003 og med et yderligere fald i 2007. Derfor var der ingen grund til at medregne demografien. Vi skal have stoppet faldet først,« siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening og understreger, at antallet af meritlærere er faldet, og at det ikke er meritlærerne, der løser manglen.

»Vi ønsker ikke at male fanden på væggen, men det drejer sig altså om, at 13 pct. af samtlige lærerstillinger er ubesatte i 2015. Som samfund må vi gøre noget. Det er ganske alvorligt. I dag findes der skoler, hvor over 20 pct. af stillingerne er besat af folk, der ikke er læreruddannet.«

Undervisningsminister Bertel Haarder afviser, at samfundet står over for et massivt problem. Han mener, at man med enkelte tiltag helt kan undgå lærermanglen. Nogle af forslagene lyder på at få antallet af studerende, der gennemfører læreruddannelsen til at stige til 75 pct., mod 63,1 pct. i dag, øge antallet af meritlærere og få lærerne til at arbejde et år mere inden tilbagetrækning.

Anders Bondo Christensen er positiv over for initiativerne.

»Men det helt afgørende er, at lærerfaget igen bliver attraktivt. Den manglende status er en afgørende årsag til frafaldet blandt lærerstuderende,« siger han.