Ny Alliance vil af med top- og mellemskatskat.

Ny Alliance fremlagde i går en skatteplan, der vil bringe skatten på arbejde ned på 40,6 pct. for alle indkomstgrupper. Forslaget får en blandet modtagelse i regeringen, mens oppositionen uddeler dumpekarakterer.

Ny Alliances skattestrateg Anders Samuelsen fik rettet på sin trådløse mikrofon, inden han i går skulle fremlægge partiets skatteplan på Christiansborg. <br>Foto: Linda Henriksen Fold sammen
Læs mere

Ny Alliance vil af med både top-, mellem- og bundskat til fordel for en marginalbeskatning på 40,6 pct. en skatteomlægning til en pris på 73,4 milliarder kr.

»Formålet er ikke at give folk flere penge i lommerne, men at lave et gennemskueligt skattesystem, som kan imødekomme den globalisering, vi står overfor og som sikrer, at der er hænder nok på arbejdsmarkedet de kommende år,« siger Ny Alliances skattestrateg, Anders Samuelsen, som i går fremlagde partiets skattepolitik på et pressemøde på Christiansborg.

Pengene skal findes ved at fjerne Den Særlige Pensionsopsparing og arbejdsmarkedsbidraget. Samtidig skal velstillede i stigende grad selv betale for at komme på efterløn, energiafgifterne skal følge prisudviklingen, og beskatningen af arbejdsmarkedspensioner og private pensionsopsparinger skal ændres, så de beskattes på indbetalingstidspunktet i stedet for som i dag på udbetalingstidspunktet.

Og så regner Ny Alliance med, at skatteforslaget vil få 100.000 flere ud på arbejdsmarkedet.

Skatteministeren ser med glæde på det nye udspil.

»Jeg vil starte med at glæde mig over, at jeg kan genkende så meget af udspillet, for en del af det stemmer overens med det, som regeringen lagde frem som vores skatteudspil. Det gælder ideen om, at man regulerer energiafgifterne, og ideen om at vi skal sænke skatten på arbejde for at skaffe flere hænder,« siger skatteminister Kristian Jensen (V), som mener, at Ny Alliance nu står bedre i de igangværende skatteforhandlinger.

»Men jeg kan også finde nogle torne i det. F.eks. er det i høj grad erhvervslivet, som bliver ramt af udspillet. Her tænker jeg på energiafgifterne og på, at man fjerner nogle af de skattemæssige ordninger for erhvervslivet. Det gør det svært for virksomhederne at bevare alle de job, de har fået,« siger han.

Hos oppositionen får Ny Alliances skatteudspil dumpekarakter.

»Det gør det af tre årsager. Den sociale profil er helt skæv, de højeste indkomster får nogle kæmpe lettelser, og de lave indkomster mærker det stort set ikke. Det her forslag indeholder også en afskaffelse af efterlønsordningen, og det er altså kun et år siden, vi lavede en aftale med regeringen, og den ligger fast. Desuden hævder han, at der kommer 100.000 par hænder ud på arbejdsmarkedet med det udspil, men hvor skulle de komme fra,« siger skatteordfører John Dyrby (S).

De Konservative kigger mere positivt på alliancens udspil.

»Det er dejligt, at Ny Alliance vil lette skatten på arbejde og dermed støtte en sag, som de Konservative har stået alene med i lang tid. Men det lidt ærgerligt, at forslaget er skruet sådan sammen, at man skubber en stor regning for fremtidens generationer foran sig. Det er effekten af den omlægning af beskatningen til indbetaling af pension. Derudover synes jeg, at forslaget rummer en alt for stor omfordeling af goderne, som ikke modsvares af investeringer i øget velfærd,« lyder det fra politisk ordfører Pia Christmas-Møller (K).