Nu skal du sikre dig mod skybrud

Tiden er kommet til at tjekke tag og tagrender, så du undgår dyre skader på huset, hvis der kommer skybrud.

POLFOTO_44313907 - 10_20160603
Hvis du har fået en skade efter et skybrud, fordi vandet er trængt ind gennem utætheder i vægge eller tag, er det typisk ikke dækket af en almindelig husforsikring. Fold sammen
Læs mere

. Den danske sommer er i de senere år blevet ramt af store regnskyl, og allerede i slutningen af maj sendte DMI de første skybrudsvarsler.

Derfor er det nu, at du skal ruste dig bedst muligt mod skybrud for at undgå vandskader og oversvømmede kældre. Og gå dit hus godt igennem, fortæller Tine R. Sode, fagekspert hos Bolius.

- En gang eller to om året er det godt at tjekke taget for revnede tagplader eller ujævnheder. Tjek også, om der er tæt omkring skorsten, antenne og ovenlysvinduer, siger hun.

Derefter er det godt at gå en tur omkring huset. Tjek især, at der er fald i terrænet væk fra huset, så vandet kan løbe væk.

- Hvis man har et stort træ eller en busk til at stå op ad huset, danner det typisk et hul, hvor vandet kan samle sig. Det hul skal man sørge for at fylde med jord, så vandet ikke løber ind i soklen, siger Tine R. Sode.

Har man en fliseterrasse, som ikke hælder væk fra huset, kan man overveje at skifte fliserne ud med armeret græs, hvor vandet kan trænge igennem, foreslår hun.

Det kan også være en god idé at gå en tur omkring huset med en paletkniv og tjekke om fugerne ved vinduer og døre er tætte.

Når der er et aktuelt skybrudsvarsel, er det vigtigt at undersøge, om tagrenderne er fri for blade og andet, der kan hindre regnvandet i at løbe frit. Gå også tagbrøndene igennem og rens dem, hvis de er fyldt med blade og snavs.

Hvis man har en kælder, er det en god idé at lukke udvendige ventilationsrister til med en sandsæk. Inde i kælderen kan man også smide en sandsæk hen over gulvafløbet, og så er det vigtigt at løfte sine ting op fra kældergulvet.

- Det er især vigtigt, hvis man har en kælder, hvor der er gulvafløb eller toilet, for der kan man risikere at få det beskidte spildevand fra kloakkerne ind i kælderen, som kan inficere alle ens ting, siger Tine R. Sode.

Op til skybrudssæsonen kan det også være en god idé at gå dine forsikringer igennem.

En almindelig husforsikring dækker efter et skybrud, hvis man har fået en skade, fordi huset er blevet oversvømmet af vand, der ikke kunne få afløb. Med mindre vandet er trukket ind gennem utætheder i vægge og tag, siger Anja Lintrup Sørensen, konsulent i Forsikring og Pension.

- Folk tager ofte fejl af deres forsikringsdækning i tilfælde, hvor vandet er trængt ind igennem utætheder i vægge eller tag. Det dækker en husforsikring typisk ikke, med mindre man har en udvidet hus- eller vandforsikring, siger Anja Lintrup Sørensen.

Er dit hus i risiko for oversvømmelser?

- På www.dingeo.dk kan du indtaste din adresse og se, om dit hus er i særlig risiko for oversvømmelse ved kraftig regn eller skybrud.

- Du kan blandt andet se, om dit hus ligger i eller tæt på en lavning uden naturlig vandafløb og finde information om, hvor let vand kan synke ned i jorden under dit hus.

- Hvis du har haft en vandskade efter regn, kan du gå ind på www.forsikringsvejret.dk og se, om der var tale om skybrud i forsikringsmæssig forstand.

Kilde: Forsikring og Pension, www.dingeo.dk

/ritzau/FOKUS