Nu er det forbudt at sende lanterner i vejret

Risikoen for brand får en række myndigheder til at udstede et forbud mod at sende rispapirlanterner i luften ved festlige lejligheder.

En tradition fra Østen har de seneste år vundet indpas i Danmark. Mange bryllupper og lignende festlige begivenheder markeres med, at gæsterne samles og sender lanterner lavet af rispapir op i nattehimlen, men nu er det slut.

Trafik- og Byggestyrelsen har udstedt et forbud mod at opsende lanternerne. Beslutningen er truffet, efter man sammen med Beredskabsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen har evalueret flere brande, som lanternerne muligvis står bag.

Fremover må man kun samles og opsende lanterner, hvis man har indhentet en særlig tilladelse.

»En sådan tilladelse vil sandsynligvis ikke blive givet ud fra den viden, vi har i dag, da vi er af den opfattelse, at opsendelse umiddelbart ikke vil kunne ske på en måde, som er sikker i forhold til den øvrige luftfart og personer eller ejendom på jorden,« siger Per Schmock, kontorchef i Trafik- og Byggestyrelsen, i en pressemeddelelse.

Det smukke syn af lanternerne, som stiger mod himlen, står ikke mål med den brandrisiko som opsendelse af de udgør, lyder det videre i pressemeddelelsen.

Overtræder man de nye regler, kan man straffes med bøde eller fængsel i op til fire måneder.

Lanternerne kan købes over det meste af Danmark. De fungerer ved, at man tænder et lys inde i lanternen, hvorefter den varme luft får den til at stige til vejrs.