Nu er der tre huer under samme hat

I Ishøj er byens almene gymnasium nu smeltet sammen med HHX og HTX. Frygten for, at det lille almene gymnasium måtte dreje nøglen om som konsekvens af gymnasiernes nye selveje, satte fusionsplanerne i gang.

Som det første sted i landet tilbyder CPH West - Uddannelsescenter København Vest i Ishøj nu studenterhuer i alle farver. Fra årsskiftet fusionerede skolen nemlig med Ishøj Gymnasium, og således er CPH West nu udbyder af både det almene gymnasium, stx, handelsgymnasiet, hhx, teknisk gymnasium, htx, samt en række erhvervsuddannelser.

Både de nytilkomne elever fra Ishøj Gymnasium og deres medstuderende på de to øvrige gymnasiale uddannelser er glade for fusionen og forventer, at den vil give dem flere fag at vælge mellem.

»Der bliver mulighed for at samle nogle valgfag, som ikke kunne blive oprettet ovre på gymnasiet, fordi vi er så få. Der er fag, der ikke bliver oprettet, fordi der kun er to-tre mennesker, der søger det, og derfor kunne det være en fordel for os at komme herover og have timer,« fortæller Henriette Voigt, som går i 3.G på Ishøj Gymnasium.

Fordel for alle parter

Oprindelig var det udsigten til selveje, der satte gang i spekulationerne om en eventuel fusion. Med kun 250 elever ville det nemlig være svært for Ishøj Gymnasium at overleve overgangen til selveje, og i kraft af at skolerne ligger under 100 meter fra hinanden, kunne en fusion mellem Ishøj Gymnasium og CPH West lade sig gøre.

Dét, der altså startede som en redningsplan for Ishøj Gymnasium, agter CPH West at vende til en stor fordel for alle parter. Med sammenlagt 1.200 elever fordelt på stx, hhx og htx er det hensigten, at fusionen skal forbedre fagligheden på uddannelserne. Dels ved at skabe et bredere fagudbud og dels ved en koordinering af indholdet i dansk, engelsk og matematik på det halvårlige grundforløb på hver af de tre uddannelser, der gør det muligt for eleverne at skifte til en af de andre uddannelser efter grundforløbet.

Denne øgede fleksibilitet skal mindske frafaldet blandt eleverne, fortæller Eva Hofman-Bang, direktør for CPH West. Det er ikke det økonomiske aspekt, der vejer tungest, når hun fortæller om fordelene ved sammenlægningen.

»Vores økonomi bliver samlet set ikke bedre, fordi det er et ganske lille gymnasium. Men man kan sige, at vi måske bedre kan udnytte ressourcerne, jo flere vi er. Og der er ikke kun økonomiske stordriftsfordele, der er også praktiske. Der er områder, hvor vi kan løfte i flok og lave en bedre kvalitet for de samme penge, fortæller Eva Hofman-Bang, der kalder fusionen kulminationen på en proces, der har været i gang længe.

Egenarten fastholdes

En af udfor dringerne ved fusionen er, at de tre forskellige uddannelser ikke må miste deres individuelle særpræg, fortæller Eva Hofman-Bang. »Fidusen er, at vi sørger for at fastholde uddannelsernes egenart og ikke får lavet en ensartet grød samtidig med, at vi udnytter stordriftsfordelene. Det kan blive det svære,« siger hun.

At der er faglige og kulturelle forskelle blandt både lærere og elever de tre uddannelser imellem, er man nemlig ikke i tvivl om på det ny storgymnasium.

»htx'erne de er nørderne, stx'erne er hippierne, og vi er jo så snobberne,« fortæller Frida Nielsen, der er andenårselev på hhx, om elevernes fordomme om hinanden.

Trods fordomme og forskelle har eleverne en forventning om, at der foruden de faglige fordele også vil være en række sociale fordele ved fusionen. Mange kender hinanden på tværs af de tre uddannelser i forvejen, og med fusionen er der nu åbnet for, at de kan afholde fester og fredagscaféer sammen og have fælles lektieværksted, selvom de fortsat har til huse på hver sin side af vejen. Trods den sociale integration er det dog vigtigt for dem at pointere, at de stadig er forskellige.

»Vi vil stadig gerne kaldes Ishøj Gymnasium - det skal stå i vores studenterhuer,« fastslår Henriette Voigt.