Notat: 1.500 kr. for at køre over Kattegatbro

Et mystisk notat om en Kattegatbro vækker opsigt på Christiansborg. Ifølge notatet vil det komme til at koste 1.500 kr. at køre over broen i bil. Men ingen ved, hvem der står bag beregningen.

Det vil koste 110 milliarder kroner at bygge en Kattegatbro, inklusive nye motorveje og jernbanespor frem til selve broen. Og prisen for at køre over en Kattegatbro i bil bliver ikke 205 kroner som på Storebælt men derimod 1.500 kroner.

Sådan lyder konklusionen i et notat, der cirkulerer blandt politikere på Christiansborg. Det fremgår dog ingen steder, hvem der har regnet sig frem til de pebrede priser, og derfor skal transportminister Carina Christensen (K) nu svare på, om det er Transportministeriet der står bag.

Det er de to socialdemokratiske folketingsmedlemmer, Kirsten Brosbøl og René Skau Björnsson, som undrende har spurgt ministeren, om hun ved, hvad der er gang i.

Det fremgår af notatet, at en Kattegatforbindelse mellem Røsnæs nordvest for Kalundborg til Gyllingnæs syøst for Odder via Samsø bliver 48 kilometer lang. Og hvis der anvendes samme kilometerpris som på Storebælt, bliver regningen for selve forbindelsen cirka 90 milliarder i 2007-kroner.

Nye veje og baner
Men her stopper udgifterne ikke. Ifølge notatet skal der bygges 85 kilometer ny motorvej til i alt seks milliarder kroner på begge sider af forbindelsen. Og på banesiden skal der som minimum bygges dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød samt anlægges en ny bane fra Gyllingnæs til Horsens. Pris 10 mia. kr.

Og skal der køre højhastighedstog med 300 km/t over broen, skal der mindst investeres 20 milliarder kroner oveni, lyder beregningen.

Det vurderes, at 12.000 køretøjer dagligt vil benytte en Kattegatbro, og skal anlægget betales af brugerne - ligesom på Storebælt - vil en enkelt passage i personbil som nævnt koste 1.500 kroner. Sidder du bag rattet i en ti meter lang lastbil, bliver taksten derimod 7.300 kroner.

Med forbehold
"Hvis taksten for en personbil på en Kattegatforbindelse skulle være 1.500 kroner, inklusive moms, er det usikkert, om den beregnede trafikmængde på 12.000 køretøjer dagligt kan realiseres. Ruten via Storebæltsforbindelsen vil for mange bilister være økonomisk mere attraktiv, selv om den er omtrent 130 kilometer længere," lyder en anden konklusion.

Alle de nævnte tal skal selvfølgelig tages med forbehold for, hvem der har skrevet notatet og har haft gang i lommeregneren. Berlingske.dk venter spændt på transportministerens svar.