Nordsjælland vil have fri bane for trafikken

Seks store pendlerkommuner er blevet enige om fælles ønsker om at færdiggøre motorvejene til Frederikssund og Hillerød og forbedringer på Kystbanen.

Her er anden etape af Frederikssundmotorvejen ved Ballerup ved at blive færdiggjort. Nu vil nordsjællandske borgmestre også have bygget tredje etape helt til Frederikssund. Foto: Claus Bech Fold sammen
Læs mere

Hvis samfundet ønsker at gøre en rigtig god forretning, så har seks nordsjællandske kommuner nogle tilbud om investeringer, som samfundet ikke bør kunne afslå.

Det mener i hvert fald borgmestrene for seks nordsjællandske kommuner, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Fredensborg og Helsingør, som uanset forskellige partifarver i dag i fællesskab præsenterer en rapport om behovet for – og den samfundsøkonomiske gevinst ved – investeringer i motorveje og jernbane. Uendelige trafikkøer og forsinkede og aflyste tog på Kystbanen koster dyrt. Det seneste årti er transportarbejdet i regionen steget med 14 procent, og det betyder, at 29 millioner køretøjstimer bliver tabt, hvilket svarer til et samfundsøkonomisk tab på 8,5 millioner kroner om året.

De seks borgmestre har derfor for et år siden bedt rådgivningsfirmaet COWI dokumentere behovet for og værdien af investeringer i færdiggørelse af Frederikssundmotorvejens tredje og sidste etape, udbygning af Hillerødmotorvejen med motorvej til Hillerød og forbedring af Kystbanen.

Færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen med tredje etape fra Tværvejen til Frederikssund vil ifølge COWI-rapporten koste 2,8 milliarder kroner, og den samfundsøkonomiske forrentning er 7,1 procent, altså klart over de fire procent, som staten normalt kræver. Ikke mindst det nordsjællandske erhvervsliv har efterlyst, at staten nu gør motorvejen til Frederikssund færdig. Det fik daværende transportminister Lars Barfoed (K) umisforståelig besked på, da han i 2009 foreslog anlægsloven om færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen, men ikke fandt pengene til at finansiere den. Og selv om transportpolitikerne siden har uddelt tæt på et trecifret antal milliarder til infrastrukturinvesteringer, er det ikke lykkedes at finde pengene til tredje etape. Ifølge COWI-rapporten vil trafikken på Frederikssundmotorvejen i 2030 stige fra nu 20.000 køretøjer til 32.000 køretøjer, hvilket er samme niveau som på Storebæltsbroen i dag.

Trængsel mod Hillerød

Udbygningen af Hillerødmotorvejen til Hillerød har været et varmt nordsjællandsk ønske i årtier. Trængslen på strækningen er voldsom, især i morgenmyldretiden, og Trængselskommissionen konkluderede i sin rapport fra 2013, at borgerne i »Hillerødkorridoren« har nedsat mobilitet i forhold til andre dele af Sjælland. Motorvej til Hillerød, udbygning til seks spor mellem Værløse og Bagsværd og bedre udfletning til Ring 3 vil koste cirka tre milliarder kroner, og Trængselskommissionen anbefaler, at staten udarbejder et beslutningsgrundlag og en VVM-undersøgelse af en udvidelse af Hillerødmotorvejen.

Men ifølge Vejdirektoratet er der altså hverken afsat penge til Frederikssund­motorvejen eller iværksat undersøgelser. COWI opgør de samlede gevinster til 1,5 mia. kr. målt over 50 år.

Endelig foreslår de seks kommuner betydelige forbedringer på Kystbanen, hvor »målet om 90 procent rettidighed i perioden 2009-2013 kun blev opfyldt i syv ud af 20 kvartaler«. COWI foreslår, at øresundstrafikken deles, så tre tog i timen kører Helsingør-Sverige, og andre tre tog kører Helsingør-Ringsted. En opdelt kørsel vil gøre trafikken mindre sårbar over for forsinkelser fra Sverige. Desuden foreslår COWI, at hastigheden øges fra nu 100-120 km/t til 120-160 km/t, hvilket kan gøres for en investering på 112 millioner kroner. Ifølge Transportministeriet er der dog allerede afsat penge til dén opgave i Togfonden.

Ifølge borgmester Steen Hasselriis (V) fra Halsnæs Kommune har de seks kommuner indset, at de er nødt til at blive enige om, hvilke investeringer de foretrækker, og desuden er nødt til at underbygge deres ønsker med fakta, hvis der skal være nogen mulighed for, at landspolitikerne på Christiansborg lytter. Hvor realistisk er det, at projekterne gennemføres?

»Alle er enige om, at hovedstadsområdet skal vækste, men i de senere år er vi faldet bagud i forhold til eksempelvis Stockholm og Hamburg. Skal hovedstaden, som vi er en del af, vækste, skal der investeres. Pengene falder ikke ned fra himlen, men det er altså os, der har de høje trafiktal og behovet for vækst,« siger Steen Hasselriis.

Et skridt ad gangen

Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, giver håb om videreførelse af Frederikssundmotorvejen. »Vi tager de projekter, der er langt fremme i vandrørene, og hvor der allerede er vedtaget en anlægslov, som det er tilfældet for Frederikssundmotorvejen,« siger han.

Men tidsplanen afhænger i høj grad af, om det lykkes at flytte udgiften til en ny Storstrømsbro over på Femernbælt-projektets regnskab, hvor den ifølge Kristian Pihl Lorentzen naturligt hører hjemme. I så fald bliver der fire ledige milliarder til andre projekter som eksempelvis Frederikssundmotorvejen. Til gengæld kan pendlerne i Nordsjælland godt væbne sig med tålmodighed og termokopper til køkørsel på Hillerødmotorvejen i en del år endnu. For det projekt er knap nok nået ind i vandrørene.

På Sjælland trænger færdiggørelse af motorvej til Kalundborg og til Næstved sig også på – begge steder er processen længere fremme end på Hillerødmotorvejen. Det er allerede blevet besluttet, at Kystbanen skal opgraderes. På Fyn er der behov for udvidelse af flere strækninger af den fynske motorvej, og det samme gælder ifølge Kristian Pihl Lorentzen den østjyske motorvej mellem Skanderborg og Aarhus. Så konkurrencen om pengene er hård, og Venstres ordfører vil ikke sætte navn på det projekt, som han ønsker skal blive til sort asfalt først.

Socialdemokraternes transportordfører, Rasmus Prehn, kalder det »forståeligt og legitimt«, at borgmestrene gør opmærksom på nordsjællændernes behov. Han er også enig med Venstres ordfører i, at de »grydeklare« projekter som Frederikssundmotorvejen står først for tur. »Men vi skal prioritere i den rækkefølge, der er råd,« siger han.