"Nogle vil blive HIV-smittet"

"Vi ved godt, at nogle patienter vil blive smittet med inficeret blod," skrev socialdemokraten Bent Hansen, formand for Danske Regioner, i 2005. Hans partikammerat revser sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Det var risikoberegningerne af to forskellige tests af HIV-smitte i donorblod, der er i 2004 afholdt politikerne fra at indføre NAT-screening, den meste sikre - og dyreste - af de to tests.

Det fremgår af forhandlingerne mellem Folketingets partier, der førte til sundhedsminister Lars Løkke Rasmussens beslutning om at bruge den mindst sikre test.

Det fremgår også med al ønskelighed tydelighed af et debatindlæg fra socialdemokraten Bent Hansen, der er formand for Danske Regioner - de tidligere amter - og formand sundhedspolitisk koordinationsudvalg samt formand for Institut for Sundhedsvæsen.

I august 2005 skrev han i Dagens Medicin:

"Risikoberegninger viser, at indførelse af NAT screening for HIV af alt donorblod vil reducere smitterisikoen for transfusionsoverført HIV smitte til ét tilfælde pr. 10. år - mod den nuværende risiko på ét tilfælde pr. 5. år. Vi ved godt, at nogle patienter vil blive smittet med inficeret blod - selv om risikoen er meget lille."

Bent Hansen skrev også om konsekvenserne af, at en HIV-smittet donor afleverer blod, der ikke i første omgang bliver fanget af testen:

"Det betyder, at danske blodbanker kan få en tilbagemelding om, at en identificerbar donor kan have været smittet med leverbetændelse eller HIV på et tidspunkt, hvor en eller flere patienter allerede har fået røde blodlegemer eller blodplader fra den samme donation. Og det vil naturligvis blive en svær situation."

Den daværende Amtsrådsforenings holdning kommer også til udtryk i et referat fra et bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Klinisk Immunologi, der fandt sted i november 2003:

"Konsekvensen heraf (at vi før eller siden står med en NAT-positiv donor, hvis komponenter er transfunderede til patienter) har været drøftet i Amtsrådsforeningen, og man har p.t. ikke noget ønke om på denne baggrund at indføre HCV NATtestning i blodbankerne," hedder det i referatet.

I februar i år blev to patienter på Rigshospitalet smittet med HIV gennem donorblod.

Bent Hansens partikammerat, Socialdemokraternes medlem af Folketingets Sundhedsudvalg Sophie Hæstorp Andersen er ifølge Ritzaus Bureau stærkt kritisk over for beslutningen om at anvende den billigste test, men hun retter kritikken mod Venstres sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen:

"Jeg mener, at ministeren har et forklaringsproblem. Han overbeviste os om, at systemet var sikkert nok. Vi fik sort på hvidt tal for, at sikkerheden i Danmark allerede var så høj, at den nye test ikke ville redde yderligere liv," siger Sophie Hæstorp Andersen til Ritzau.