Nørrebros bymur forvandles til grøn oase

Den historiske højbane, der i dag virker som en Berlinmur mellem Nørrebro og verden udenfor, skal skifte karakter i de kommende år og omgives af åbne, levende byrum.

Når metroen ved Nørrebro Station er færdigbygget, bliver stationen en af Danmarks travleste. København vil derfor gøre en stor indsats for at forny det forsømte byområde. Fold sammen
Læs mere
Foto: Simon Læssøe

Det »jerntæppe«, der i dag adskiller Københavns nordlige del ved Nørrebro Station fra verden udenfor, skal omdannes til åbne områder, hvor mennesker kan bevæge sig på tværs og kan mødes i mere åbne og grønnere omgivelser end det kaos, der i dag omgiver Nørrebro Station.

»Jerntæppet« er ikke et pigtrådshegn, men et bygningsværk, der virker på samme måde, nemlig den gamle S-togshøjbane gennem området. Men står det til Borgerrepræsentationens teknik- og miljøudvalg, skal områdets fem pladser og området under og langs højbanen forvandles til åbne og levende byrum. Forleden vedtog udvalget at indstille til Borgerrepræsentationen, at arbejdet med at forvandle et af byens kedeligste knudepunkter sker på grundlag af en vision, som kommunen i samarbejde med COBE arkitekter har sat ord og billeder på. I 2019 åbner en ny metrostation ved siden af Nørrebro Station, og så skal der være sket noget, fremgår det af indstillingen.

Området, som politikere og byplanlæggere har i kikkerten, strækker sig fra Glenteparken i syd til Skoda-grunden i nord. Desuden omfatter planen området langs højbanen, hvor der skal etableres en cykelrute, og endelig og ikke mindst de nu forladte butikker under selve højbanen. Københavns Kommune vil forhandle med Banedanmark, der ejer jernbanen, om at genåbne butikkerne med større og pænere facader.

»Nørrebro Station er på vej til at blive et af de vigtigste trafikknudepunkter i Danmark, og der kommer især tryk på, når Metro City Ringen åbner i 2019. Derfor er det vigtigt, at vi ser på, hvordan vi får hele området til at hænge bedre sammen, og hvordan vi får skabt mere tryghed – særligt omkring højbanen,« skriver overborgmester Frank Jensen (S) i en e-mail.

Grønne byrum

Basargrunden skal forvandles fra en rodebutik til »byens samlende grønne torv«, og Skodagrunden, hvor der i dag foregår midlertidige aktiviteter som loppemarkeder, skal bebygges og forsynes med et »grønt byrum,« som kan åbne porten mod nordvest.

Ifølge teknik- og miljøforvaltningen er der allerede truffet aftale med Banedanmark om at åbne rummet under højbanen to steder. Kommunen ønsker, at butikkerne har åbning til begge sider af højbanen og bliver »mere åbne og indbydende«. Næste prioritet er etableringen af cykelruten, Grøndalsruten, og de øvrige områder langs højbanen.

Dernæst følger arbejdet med Basargrunden, hvor metroselskabet i dag har byggeplads med blandt andet skurvogne. Forventningen er, at metrobyggeriet på stedet slutter i 2017, og der er ikke andre planer for grunden. Derfor er det anbefalingen, at omdannelsen af Basargrunden bliver en af de første opgaver, der skal tages fat på – og skaffes penge til. Teknik- og miljøudvalget forestiller sig, at der skal skaffes penge i de kommende års budgetforhandlinger, ligesom udvalget ønsker private investorer og fonde inddraget.

Rød modstand mod salg

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) ser højbane-projektet i sammenhæng med andre fornyelsesprojekter i området, blandt andet byfornyelsen i Mjølnerparken. Enhedslisten, Socialdemokraterne, SF og de Radikale er enige om, at der skal skabes midlertidige aktiviteter på Skodagrunden, indtil der kan bygges permanent på grunden. Det konservative medlem af udvalget, Jakob Næsager, mener derimod, at Skodagrunden bør sælges nu. Aktuelt er der købere til grunden, og det kan vare mange år, inden visionen for Nørrebro realiseres.

»Jeg tager ideoplægget til efterretning. Men så længe planerne ikke er finansieret, er det bare nogle løse tanker. De vil tage mange år at gennemføre, for vi har allerede brugt mange penge på Nørrebro. Ombygningen af Nørrebrogade til cykelgade kostede cirka det samme som en ny svømmehal, så Nørrebro står ikke øverst på vores prioriteringsliste til budgetforhandlingerne,« siger han.

Banedanmark bekræfter, at der er en dialog med Københavns Kommune, men vil ellers ikke forpligte sig til andet end at indgå i en positiv dialog med kommunen om mulighederne, siger teamleder i Banedanmark Teknisk Drift Kåre Stig Nielsen.