Nepotisme i børnehaver skal kulegraves

Nye sager om familieansættelser får børneborgmester til at bestille redegørelse.

Louise Kofler følte sig stærkt provokeret, af at en uengageret ansat på datterens institution var søn af institutionslederen. Fold sammen
Læs mere

Ansættelser af familie og venner i daginstitutioner i Københavns Kommune er tilsyneladende udbredte.

Berlingske afslørede i går, at to institutionsledere i Valby i strid med reglerne har ansat deres egen familie - og sagen er langtfra enestående. Efter Berlingskes artikler har de københavnske pædagogers fagforening, LFS, orienteret kommunen om fem andre eksempler på problematiske familieansættelser. I en af sagerne har en leder på Amager gennemtrumfet ansættelsen af sin egen søn mod personalets vilje. 

En anden leder i Vanløse har ansat sin egen søn til at male i institutionen.

Samtidig står en mor, Louise Kofler, i dag frem i Berlingske og fortæller, at hun valgte at tage sine børn ud af en institution i Valby, hvor lederens familiemedlemmer var ansat.

De mange sager får nu børne- og ungdomsborgmester Anne Vang (S) til at reagere.

»Vi skal have en redegørelse for, hvordan reglerne er, og i hvor stort omfang familieansættelser vurderes at finde sted, samt om det er et problem,« siger Anne Vang: »Jeg tager selvfølgelig meget skarpt afstand fra enhver form for embedsmisbrug, og det er der tale om, hvis man misbruger sin stilling til at begunstige familiemedlemmer.«

Borgmesteren vil indskærpe forvaltningslovens regler over for ledere i kommunens daginstitutioner.

Næstformand Jan Hoby fra LFS glæder sig over beslutningen om en kulegravning: »Vi har forsøgt at gøre opmærksom på de her problemer flere gange. Du kan ikke bedrive ledelse i daginstitutioner med tætte familiemæssige relationer. Du skaber et parallelt arbejdsmarked, hvor dem med familiemæssige bånd kommer foran i jobkøen. Det går ud over børnene og de andre ansatte.«