Nej til indgreb mod dieselos

Særlige katalysatorer kan begrænse forureningen fra dieselbiler, siger Danmarks Miljøundersøgelser. En god forretning for samfundet, mener Det Økologiske Råd. Miljøministeren mener dog, at udsigten til en betydelig sundhedsgevinst er for usikker.

Ifølge Danmarks Miljøundersøgelser kan de specielle katalysatorer nedbringe antallet af stærkt forurenede københavnske gadestrækninger med godt 20 pct. Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

København kan skille sig af med noget af den dieselos, der kan genere menneskers luftveje, hvis tunge køretøjer får påmonteret udstyr, der begrænser udslippet af såvel partikler som kvælstofdioxider (NO2).

Men miljøminister Connie Hedegaard (K) mener ikke, at udsigten til en betydelig sundhedsgevinst er overbevisende nok. Hun afviser at stille krav om, at lastbiler og andre tunge dieselbiler skal være forsynet med såkaldte SCR-katalysatorer, hvis de skal køre i det indre af byerne.

Selvom Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet peger på, at luften i gaderne kunne blive renere ved at stille krav om, at katalysatorerne skulle monteres på de tunge dieselbiler, er ministeren ikke sikker på, at indgrebet står mål med gevinsten. I en orientering til Folketingets miljø- og planlægningsudvalg gør hun opmærksom på, at der på»nuværende tidspunkt ikke er noget grundlag for en anbefaling af eftermontering af katalysatorer«.

Ministeren vurderer, at det er usikkert, hvor stort et sundhedsproblem, katalysatorerne overhovedet løser.

Forurener for meget
Som det er tilfældet for de andre EU-lande kan Danmark ikke overholde EUs grænseværdier for luftens indhold af NO2 i 2010, medmindre der bliver grebet ind over for forureningskilderne, der blandt andet er dieselbiler.

Ifølge Danmarks Miljøundersøgelser kan Danmark komme et stykke af vejen, hvis tunge dieselbiler, der skal køre i byernes miljøzoner, får monteret SCR-katalysatorer. Uden katalysatorerne vil grænseværdierne være overskredet i 129 af 138 stærkt befærdede gadestrækninger i København.

Med katalysatorernes hjælp kan antallet af gader med overskridelser komme ned på 101, påpeger DMU i sin rapport. Det er ikke godt nok for miljøministeren, der vil have mere sikker grund under fødderne, før hun går ud og kræver katalysatorer på dieselbilerne.

Connie Hedegaard vil gribe ind over for NO2-forureningen, men hun vil gøre det så effektivt som muligt, derfor har hun bedt Miljøstyrelsen om at udpege et sæt effektive virkemidler i løbet af 2008.

Et stykke af vejen
Civilingeniør i Det Økologiske Råd, Kåre Press-Kristensen undrer sig over, at ministeren tøver med at handle.

»Sidste år fremlagde Miljøstyrelsen en rapport, der fortalte, at eftermontering af SCR-katalysatorer på tunge dieselbiler giver et samfundsøkonomisk overskud på 222 mio. kr. Nye tal for skadevirkningerne bringer efter vores beregninger det tal op på en mia. kr. Nu siger DMU så, at vi også kommer nærmere en overholdelse af EUs grænseværdier. Vi kommer ikke hele vejen, men det skal da ikke afskære os fra at gå et stykke af den,« mener Kåre Press-Kristensen.

Miljøministeren har tidligere i et svar til Steen Gade (SF) argumenteret med, at andre tiltag er mere effektive i kampen mod NO2-forureningen end at påbyde katalysatorer på tunge dieselbiler. Et af dem er at begrænse udslippet af kvælstofilter (NOX) fra fiskefartøjer.

Hertil siger Kåre Press-Kristensen at det ene initiativ ikke udelukker det andet.

»Begge initiativer giver et samfundsøkonomisk overskud, og så skal de selvfølgelig gennemføres, ellers er det en dårlig forretning for samfundet,« siger Kåre Press-Kristensen.