Nedadgående fødselstal bekymrer

Der fødes stadig færre børn i Danmark, og det bekymrer eksperter, der blandt andet giver den økonomiske krise skylden.

Det faldende fødselstal fortsætter i 2012, hvor der i første kvartal blev født 14.091 børn - det er et fald sammenlignet med samme periode i 2011, hvor 14.422 nyfødte kom til verden, skriver Kristeligt Dagblad.

Og da tallet fra sidste år ovenikøbet var det laveste siden 1988, er der grund til bekymring, mener en række demografer og andre befolkningseksperter.

Blandt dem er Hans Oluf Hansen, lektor emeritus i demografi ved Københavns Universitet:

- Vi har en fertilitet en del under reproduktionsniveau, hvilket betyder, at vi er i færd med at forskyde vægten i aldersfordelingen opefter. På sigt bliver der færre til at forsørge dem i de ældre aldersklasser. Vi styrer imod en radikalt anderledes situation, og samfundet bliver nødt til at omstille sig, siger han.

Sidste år blev der født 4.400 færre børn end i 2010 - helt præcist 59.527 børn - hvilket blandt andet skyldes, at mødrene selv er født i år med meget lave børnetal i 1980erne. Men også den samlede fertilitet - antallet af børn pr. kvinde - er på et enkelt år faldet brat fra 1,88 til 1,76.

En af de tydelige tendenser er, at færre kvinder vælger at få barn nummer tre og fire. Og svaret på det er ifølge de fleste eksperter: økonomi. For intet har større indflydelse på villigheden til at få børn, lyder det fra Mogens Nygaard Christoffersen, seniorforsker ved SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd:

- Den økonomiske krise rammer især de unge familier, som står yderst på arbejdsmarkedet. Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed: uddannelse, bolig og job - det handler om ansvarlighed over for de børn, man vil sætte i verden, siger han.

Fertiliteten i Danmark er også lav sammenlignet med vores nabolande, for eksempel Island, Norge, Finland og Sverige. Sidstnævnte nabo holder en samlet fertilitet på 1,9, og tilmed stiger fødselstallene i første kvartal af 2012. Og derfor mener professor ved Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet, Jørgen Goul Andersen, at den økonomiske krise ikke er den eneste forklaring:

- Det dramatiske fald, vi ser i Danmark, skyldes, at vi har haft nogle indgreb i børnefamiliers økonomiske vilkår, især forårspakken 2010, og derfor er det vanvittigt, at man har talt om at skære i børnechecken. Det er jo en særmarginalskat og en dummebøde til den øvre middelklasse, som netop er dem, man gerne vil have skal føde børnene. Det skubber til usikkerheden, siger han til Kristeligt Dagblad.

BNB