Naturfag skal gøres populære

Naturfagseksperter afleverede i går en række anbefalinger, som skal hjælpe regeringen med at lægge en national strategi for at få flere til at blive fysikere, sygeplejersker og maskinmestre.

Elever fra Nærum Skole følger Naturundervisning ved Raadvad naturskole. Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Bjørn Larsen

Danske unge gider ikke være ingeniører og biologer. I flere år har de fravalgt de naturvidenskabelige fag. I går modtog undervisningsminister Bertel Haarder (V) og videnskabsminister Helge Sander (V) en rapport med anbefalinger, der skal fremme interessen for naturfag.

Den arbejdsgruppe, der har udarbejdet rapporten, blev sidste år nedsat af Videnskabsministeriet og Undervisningsministeriet. Den skulle skabe et overblik over initiativer og et samlet forslag til en national strategi for natur, teknik og sundhed.

»Og nu skal der handles,« lover undervisningsminister Bertel Haarder (V): »Regeringen vil nu udmønte de gode forslag i en egentlig strategi, som vi venter at have på plads senere på året,« siger han.

Rapporten anbefaler blandt andet bedre sammenhæng i den naturvidenskabelige undervisning i hele uddannelsessystemet – lige fra børnehave til universitet. Desuden skal folkeskolelærernes kvalifikationer forbedres, og der skal uddannes flere lærere med naturfagene som linjefag, og så skal deres undervisning suppleres med input fra f.eks. museer, science-centre og virksomheder.

Foreningen af Rådgivende Ingeniører er imponerede over forslagene:

»Set med branchens øjne rammer anbefalingerne plet. Vi hæfter os især ved anbefalingerne omkring opkvalificering og efteruddannelse af grundskolelærerne inden for naturfag og teknik. Det er et kæmpe problem, at elever i folkeskolen ikke undervises af lærere med naturfag som linjefag,« siger foreningens erhvervspolitiske chef, Frank Laybourn.

Den manglende interesse for naturvidenskaben er et problem i store dele af Europa. En stor international undersøgelse fra 2006 med 38 deltagende lande peger på, at jo mere velstående et samfund er, jo mindre er interessen for naturfag.

Danske 15-årige piger er ifølge undersøgelsen de allermindst begejstrede, når der står naturfag på skemaet. Det er også danske unge, som har sværest ved at forestille sig en senere beskæftigelse med naturfagene.

Og det er et stort problem for Danmark, mener videnskabsminister Helge Sander (V): »Der er i den grad mangel på højtuddannede cand.scient.er., ingeniører, medicinere med flere. Det er helt væsentligt at få vist de unge, at en karriere inden for disse fag er spændende, internationalt rettet og med masser af muligheder. Og det er samtidig afgørende for også i fremtiden at sikre det danske velfærdssamfund i den globale konkurrence,« siger han.