Nationalt gen-center skal løfte hjælp til syge danskere

Regeringen og regionerne lancerer nu en strategi for nyt milliardprojekt, som skal føre til, at flere hundrede tusinde danskere får kortlagt deres gener.

Regeringen og regionerne lancerer nu en strategi for nyt milliardprojekt, som skal føre til, at flere hundrede tusinde danskere får kortlagt deres gener. Fold sammen
Læs mere
Foto: ROBERT PRATTA

Tusindvis af alvorligt syge danskere vil fremover få foretaget en omfattende kortlægning af deres gener. Det sker for at gøre det muligt hurtigt at stille langt mere præcise diagnoser end i dag og målrette behandlingen, så hver enkelt patient får optimale chancer for at blive helbredt for bl.a. livstruende kræft- og hjertesygdomme.

Dét er perspektiverne i et »National Genom Center«, som nu etableres i Danmark. Formålet er at opbygge en database med gen-oplysninger om et meget stort antal patienter, som skal bane vej for et markant kvalitetsløft i det danske sundhedsvæsen.

Det fremgår af en national strategi for såkaldt personlig medicin, som Sundhedsministeriet og Danske Regioner nu offentliggør.

»Det bliver et gennembrud både i forhold til at forbedre kvaliteten af behandlingen og i forhold til at håndtere udfordringerne med de stigende sundhedsudgifter,« siger formand for Danske Regioner Bent Hansen (S).

Der er netop blevet afsat 100 mio kr. i finansloven til at løbe projektet i gang, men samlet lægges der op til en investering på helt op til én mia. kr.

Konkret skal der skabes en ny, national organisation, der kan koordinere og sætte yderligere fart i brugen af gen-teknologi. Både i regionerne og i regeringen ser man også et stort potentiale i brugen af gentests til at fortælle om en sygdoms udvikling hos den enkelte patient, og om den pågældende vil have gavn af en bestemt, ofte meget dyr medicin eller ej.

»En del af den medicin, som patienterne tilbydes, virker desværre ikke som tiltænkt. Det kan vi gøre bedre. Derfor skal vi bruge den nye teknologi med personlig medicin til at gøre behandlingen endnu mere målrettet. Det vil være mere kvalitetsfyldt, såvel som effektivt, for den enkelte patient og sundhedsvæsnet som helhed,« siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

I forvejen har sygehuse, regioner og universiteter de senere år brugt op mod en halv mia. kroner på biobanker og supercomputere, der kan behandle store mængder af genetisk information, ligesom brugen af gentiske tests er steget kraftigt.

En række nabolande er dog noget længere fremme, og medicinalindustrien står på spring med penge for at få sat yderligere skub i udviklingen herhjemme. Lundbeckfonden finder det »oplagt« at støtte den nye strategi, og Novo Nordisk Fonden har allerede tilkendegivet, at man gerne modtager en national ansøgning om støtte til projektet.

»Perspektiverne er store. Derfor er det positivt, at der nu er afsat midler til en national strategi, og vi ser frem til at se nærmere på den,« siger direktøren for Novo Nordisk Fonden, Birgitte Nauntofte.

Sundhedsminsteren fremhæver også, at der er behov for mere samarbejde og bedre koordinering for at skabe fremdrift i indsatsen.

»Det får vi med de penge, regeringen har sat af på finansloven, med samarbejdet med de private fonde og med principperne og pejlemærkerne i den nye fælles strategi,« siger Ellen Trane Nørby.