Myndighedernes breve skal være lettere at læse

Knudret sprog og uforståelige ord gør det svært at læse breve fra det offentlige. Derfor skal alle offentlige institutioner udarbejde en sprogpolitik, foreslår S.

»Kondemnable forhold« og »gruppefritagelse for vertikale aftaler« er udtryk, mange borgere lige skal sluge en ekstra gang. Derfor skal samtlige kommuner og statslige institutioner have en nedskrevet politik for, hvordan de vil kommunikere til borgerne på et klart og letforståeligt dansk.

Sådan lyder et af forslagene i et nyt sprogudspil fra Socialdemokraterne, der vil bekæmpe det offentliges hang til svære fagudtryk og knudret sprog.

»Der er desværre alt for mange eksempler på, at folk føler afmagt, når de modtager skriftlig kommunikation fra det offentlige. Det kan være utroligt svært at forstå, hvad kommunen skriver, når brevet indeholder mærkelige fremmedord og lange indskudte sætninger,« siger kommunalordfører Rasmus Prehn (S).

Venstres kommunalordfører, Sofie Løhde, mener, en obligatorisk sprogpolitik lugter langt væk af mere bureaukrati.

»Selvfølgelig er det vigtigt at kommunikere, så folk forstår det. Jeg er bare ikke sikker på, at vi skal pålægge landets kommuner at lave rigide regler for, hvordan de skal skrive,« siger hun.

Blanketter er værst

Ifølge direktør for Dansk Sprognævn, Sabine Kirchmeier-Andersen, er der i de senere år sket fremskridt i retning af bedre sprog, når det offentlige skriver til borgerne. Og mange offentlige institutioner har allerede i dag en nedskrevet sprogpolitik. Men især blanketter og vejledninger er stadig svære at greje for mange borgere. Og det vil bestemt være en gevinst at få sprogpolitikken udbredt til alle kroge af det offentlige, mener hun.

»Men det er vigtigt, at sprogpolitikken bliver fulgt op med kurser og andre aktiviteter, så de skrivende medarbejdere også begynder at tage det alvorligt,« siger hun.

Rasmus Prehn er enig i, at det er nødvendigt at forpligte stat og kommuner til at prioritere uddannelsen af de ansatte i forhold til at skrive i et klart sprog.

Samtidig vil Socialdemokraterne også oprette en hjemmeside, hvor borgere kan give tip om svært sprog i offentlige tekster, der skal forbedres.