Myndigheder frikender drikkevand trods fund af pesticidrester

Trods omtalt fund af pesticidrester 164 steder i landet er vandet helt ufarligt at drikke, siger styrelse.

»De fund, der er gjort af den her pesticidrest i de aktuelle drikkevandsundersøgelser, er alle meget lave i forhold til det, man kan tillade at drikke ud fra en sundhedsfaglig vurdering.« Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

Selv om rester af et nu forbudt ukrudtsmiddel viser sig at kunne måles i grundvandet mange steder i landet, så kan man trygt blive ved med at drikke vandet direkte fra hanen.

Det slår Miljøstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed fast.

»De fund, der er gjort af den her pesticidrest i de aktuelle drikkevandsundersøgelser, er alle meget lave i forhold til det, man kan tillade at drikke ud fra en sundhedsfaglig vurdering.«

»På den måde kan man roligt som forbruger fortsat drikke vandet,« siger sektionsleder og overlæge Anne Hempel-Jørgensen fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Onsdag kom det frem, at en ny undersøgelse fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS, viser, at rester af sprøjtemidlet chloridazon er mere udbredt i grundvandet end hidtil antaget.

Midlet blev tidligere blandt andet brugt i forbindelse med bekæmpelse af ukrudt i roemarker. Det blev forbudt i Danmark i 1996.

Men sidste år blev det opdaget i for høje målinger af drikkevand fra vandværker i blandt andet Slagelse, Esbjerg og Odense.

Stoffet havde ikke hidtil været på listen med de stoffer, som vandværker skal tjekkes for. Det kom de på baggrund af fundene i 2017. Og resultatet viste, at rester af midlet var i hver fjerde undersøgte drikkevandsboring.

I hver tiende af de undersøgte boringer var indholdet af stoffet højere end grænseværdien. Men det er altså ikke sundhedsskadeligt, lyder det.

»I forbindelse med de første fund bad vi Miljøstyrelsen lave en sundhedsmæssig vurdering af effekterne. Der så de på moderstoffet, og hvad der ligger i litteraturen om det,« siger Anne Hempel-Jørgensen.

»Man kan regne sig frem til, hvor meget man indtager dagligt, og hvor meget der så må være i drikkevandet.«

»Der har Miljøstyrelsen fundet frem til, at børn kan drikke vand med indhold til 50 mikrogram per liter og voksne 300 mikrogram per liter. De aktuelle fund ligger heldigvis meget lavere end det,« tilføjer hun.

Grænseværdien for pesticidrester er ifølge Miljøstyrelsen sat så lavt, at den ikke er i nærheden af de niveauer, hvor der er sundhedsfare.

/ritzau/