Muslimsk friskole om skolebog med jihad-kapitel: »Lærer eleverne om, hvordan man bliver en del af et sekulært samfund«

Den omblæste muslimske friskole Nord-Vest Privatskole forklarer sig nu for første gang i sagen om fundet af undervisningsmateriale, hvor der er referencer til jihad og martyrdom. Kapitlerne om jihad er ikke brugt i undervisningen, lyder det fra skolen.

Gadefoto fra Nordvest privatskole. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Den muslimske friskole Nord-Vest Privatskole forklarer sig nu i rækken af sager, hvor skolen har fået massiv kritik bl.a. efter fundet af en undervisningsbog, der ifølge en forsker indeholder referencer til militant jihad.

På baggrund af sagen har Nord-Vest Privatskole sendt en omfattende redegørelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der fører tilsyn med danske fri- og privatskoler. Det sker, efter Berlingske de seneste måneder har afdækket en række - ifølge eksperter og politikere - kritisable forhold på skolen i Københavns Nordvestkvarter.

Blandt andet har en investor med direkte forbindelse til en verdensomspændende islamisk organisation købt skolens bygninger og forsøgt at øve indflydelse bl.a. ved at ansætte en »overvågende« konsulent.  Det er kommet frem, at der på et uanmeldt tilsynsbesøg blev fundet undervisningsmateriale om jihad og martyrium.  Og senest har Berlingske afdækket, at skolens souschef har delt Hizbollah-relateret materiale på sin Facebook-profil, hvilket ifølge en ledende islamforsker efterlader skolen med et forklaringsproblem.

Skolen er blandt andet på grund af disse sager sat under skærpet tilsyn. Tilsynet har derfor bedt om redegørelsen bl.a. med henblik på at vurdere, hvorvidt der skal tages sanktioner som f.eks tilbageholdelse af statstilskuddet i brug eller ej. Med direkte henvisning til materialet om jihad har tilsynet stillet spørgsmål til, om Nordvest Privatskole lever op til det såkaldte frihed- og folkestyrekrav, der skal sikre, at eleverne bliver forberedt på livet i et demokratisk samfund som det danske.

I den forbindelse fremhæver skolen »lærernes metodefrihed« og »ret til at fravælge og tilvælge de undervisningsmaterialer, som de finder relevante«. Om bogen med jihad-temaet, som Nordvest Privatskole omtaler som »religionsbogen«, lyder forklaringen fra en arabisklærer på skolen.

»Bogen lærer eleverne om, hvordan man bliver en del af et sekulært samfund, og hvordan man behandler andre mennesker på bedste vis. Kapitlet i bogen, der vedrører jihad (og har samme navn), bliver dog ikke anvendt i undervisningen, da det ikke har betydning for eleverne eller er en del af det, vi ønsker at lærer eleverne,« skriver læreren i redegørelsen.

På en side i bogen, hvor der er en tegning af en bevæbnet soldat, lyder det bl.a.:

»Så lad os forholde os til islam, både verbalt og i handling, og bevæbne os med jihad, både verbalt og i opførsel. Lad os med omhu bestræbe os med selvet og penge, for at udvise den krænkende besætter og modsætte os den undertrykkende arrogante fjende.«

Nord-Vest Privatskole understreger, at det er nødvendigt at få bøger til arabiskundervisningen fra Mellemøsten, da de ikke produceres i Danmark.

»Den bog, vi så anvender, er allerede trykt, og kapitlerne er bestemt af forfatteren. Derfor vælger vi de kapitler, vi er interesseret i at undervise om og resten ekskluderes,” lyder det.

Samtidig fastholder Nord-Vest Privatskole endnu engang i redegørelsen, at der er fuldstændig uafhængighed med køberen af skolens bygninger og selve ledelsen på skolen. Berlingske har tidligere bragt et billede, hvor skolens investor, Ali Laibi Jabbar, står foran skolen sammen med Murtada Al-Kashmiri, der begge er forbundne til ayatollah Al-Sistanis islamiske organisation, Imam Ali Foundation.

»I de arabiske kulturer er det meget normalt og naturligt, at man byder velkommen til hvilke som helst gæster. Det at tage et billede med gæster fra den europæiske repræsentant for ayatollah al-Sistanis organisation Murtada al-Kashmiri uden for Nordvest Privatskole i 2014 har ingen betydning om tilknytning eller kendskab til dem,« lyder forklaringen i skolens redegørelse.

Det fremgår ikke af redegørelsen, hvordan skolen forholder sig til oplysningen om, at den nye ejer af skolens bygninger - ifølge en kilde med kendskab til forløbet - fik ansat en konsulent, der sagde til pigerne i de ældre klasser, at »det ikke var godt at gå med makeup og stramtsiddende tøj«.

23. juni lød det i et brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til Nordvest Privatskole, at tilsynet var blevet opmærksom på »uregelmæssigheder« i forbindelse med afgangseksaminer på skolen, som BT også tidligere har beskrevet.

Eksempelvis undrede det ifølge brevet tilsynet, at eleverne ved prøven i 2016 opnåede et karaktergennemsnit i matematik uden hjælpemidler på 11,1. Landsgennemsnittet er 7,0.

Samme elever opnåede i prøven for matematik med hjælpemidler et gennemsnit på 7,7, hvilket er en anelse over gennemsnittet på landsplan, som er 6,7.

Hertil forklarer skolen bl.a. i en del af redegørelsen, som er sendt til tilsynet 10. juli, lyder skolens forklaring bl.a., at »klassen (...) var både glad for og dygtig til matematik (...) og havde to ekstra matematiktimer«.

Skolen har indsendt en række eksamensbesvarelser, karakterlister og eksamsbeviser, som er en del af tilsynets samlede vurdering af sagen.

Berlingske har spurgt i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvad tilsynets vurdering er af Nordvest Privatskoles redegørelse. Men styrelsen afviser at kommentere redegørelsen, indtil sagen er færdigbehandlet.

Berlingske har forsøgt at få en kommentar fra skoleleder Søren Waast, der henviser til medlem af skolens bestyrelse, som ikke er vendt tilbage på avisens henvendelse.