Muslimer og jøder deler skæbne i Danmark

Antisemitisme og islamofobi FNs generalsekretær Kofi Annan og hans vicegeneralsekretær Shashi Tharoor mener, at fred og udvikling i verden er truet af antisemitisme, islamofobi og racisme. Berlingske Tidende har holdt disse vurderinger op foran talsmanden for Mosaisk Troessamfund Jacques Blum og det radikale folketingsmedlem Naser Khadar.

NTERVIEW

Naser Khader

Terroraktionerne i New York 11. september 2001 ændrede også de fleste muslimers hverdag i Danmark, og islamofobien fik et par ekstra vrid.

»Alle i min omgangskreds der ser muslimske ud, enten med tørklæde eller fuldskæg, snakker om hvordan, det har ændret sig. Min mor, der har boet her i 30 år, fortalte mig, at hun en dag var blevet skubbet ned fra et sæde i bussen under eder og forandelser mod muslimer. Det havde hun aldrig prøvet før,« fortæller det radikale folketingsmedlem Naser Khader.

Men - siger han også: »Omfanget af den slags overdrives en gang imellem af indvandrer- og flygtningetalsmænd. De smører somme tider lidt tykt på.«

Der er dog mange faresignaler om islamofobi i Danmark, erkender han.

»Det kan være truende på den måde, at den loyalitet og det tilhørsforhold, man kunne ønske sig fra nogle muslimers side til det danske samfund, ikke vil være der, når de opfatter sig som nogen, der hele tiden er under mistanke og sættes i bås med folk, der er ekstremister,« siger Naser Khader, der netop sammen med tidligere overrabbiner Bent Melchior har udgivet en bog om modsætninger der mødes.

Er du enig i at islamofobi og antisemitisme udgør en reel trussel mod fred og stabilitet?

»Fundamentalismen er en større trussel. Noget af islamofobien vil jeg give fundamentalisterne skylden for. Det var jo ikke kristne amerkianere, der fløj ind i World Trade Center. Det var muslimske fundamentalister. Derfor er nogle af årsagerne til islamafobien ikke bare grebet ud af den blå luft, men af reelle handlinger, der gør folk utrygge,« siger Naser Khader.

Og tilføjer:

»Jeg er siker på, at hvis Israel-Palæstina-konflikten blev løst, så ville den antisemitisme, der har udspring i den islamiske verden, blive kraftigt reduceret.«

»For,« siger han også, »man må skelne. Hovedparten af verdens muslimer interesserer sig ikke for vold og terror, men er optaget af, at deres børn er sunde og raske og får et arbejde. Deres forhåbninger til fremtiden er ikke anderledes end hos kristne og jøder.«

Jacques Blum

»Det er på tide, at nogen siger, hvad der nu bliver sagt om antisemitisme og islamofobi, og jeg er passende imponeret over, at Kofi Annan siger, at det nærmer sig meddelagtighed at forholde sig stiltiende til fænomenerne,« siger Jacques Blum.

Og han ser i Vesteuropa et skred fra fordomme til direkte diskrimination, når man begynder at lovgive om, hvornår indvandrere kan gifte sig, eller om folk må gå med tørklæder eller kalotter.

»Derfor er det på tide, at røsten bliver hævet i FN,« siger han.

Som jeg hører dig, siger du faktisk, at det er muslimerne der er hårdest ramt?

»Jeg kan ikke fordrage at sammenligne lidelser. Det kan man ikke tillade sig. Men det er rigtigt, at jøderne i nogen grad indtil videre »ligger i læ« af den der muslimskræk, som breder sig. Og den er da noget af det, man godt kan være bekymret for.«

Man kan heller ikke sammenligne islamofobi med anti-semitisme, mener Jacques Blum.

»Når Europa »kokser«, er fordi vi ikke har haft muslimer her siden den muslimske æra i Spanien. Det er nyt for os at skulle indstille os på at have folk i landet, der ikke er oprindelige minoriteter og som ikke agerer som sådanne. Jøder har altid prøvet at være minoriteter,« siger han.

Om den jødiske svøbe, antisemitismen, siger Jacques Blum:

»Den klassiske antisemitisme er om noget et Vest-europæisk fænomen, der med varierende styrke har eksisteret i 2.000 år.«

Den seneste bølge af antisemitisme er derimod ikke udsprunget af nazistiske støvletramp. Årsagen skal bl.a. søges i den israelsk-palæstinensiske konflikt, mener han.

Men selv udenfor selvmordsbombernes sfære er antisemitisme og islamofobi en trussel mod fred og udvikling, mener Jacques Blum.

»Specielt i Frankrig må man sige, at de er på den. Jeg tror ikke engang at de kan stoppe det, desværre. Men for de fleste landes vedkommende er der muligheder for at dæmme op for disse tendenser ved bl.a. at anvende racismeparagrafferne.«

Og i Danmark?

»Her gælder racismepargraffen også - og så skal der gøres noget ved Mjølnerparkens sociale problemer,« siger Jacques Blum.