Motorveje skal sikres mod spøgelsesbilister

En voldsom stigning i antallet af spøgelsesbilister får nu Vejdirektoratet til at gennemgå samtlige motorvejsafkørsler på transportministerens opfordring. FDM er tilfredse med initiativet.

Vejdirektoratet sætter nu ind imod det stigende antal spøgelsesbilister. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Vejdirektoratet vil nu på opfordring fra Transportminister Carina Christensen (K) undersøge skiltning og afmærkninger ved samtlige frakørsler på landets motorveje i et forsøg på at hindre såkaldte spøgelsesbilister i at forvilde sig ind på en motorvej i forkert retning.

Initiativet kommer som følge af en markant stigning i antallet af spøgelsesbilister, der har fået flere politikere og interesseorganisationer til at kræve handling. Vejdirektoratet har i årets første ti måneder registreret 131 spøgelsesbilister på de danske veje, mod normalt 50 på et helt år.

Antallet af spøgelsesbilister kan dog være langt højere, da politiet kun opdager og får kontakt til fem-ti procent af alle spøgelsesbilister. Senest, i torsdags, blev en 80-årig mand dræbt, da han kørte i den forkerte retning på en motorvej ved Århus og stødte sammen med en modkørende bilist.

»Det stigende antal registrerede spøgelsesbilister er efter min opfattelse noget, vi skal tage meget alvorligt, det er meget bekymrende. Jeg lægger vægt på, at vores motorveje opfattes som trygge at færdes på,« siger transportminister Carina Christensen (K).

Variable trafiktavler
Carina Christensen håber, at en række forsøg, Vejdirektoratet har sat i værk, kan dæmme op for det voksende problem:

»På en række vejstrækninger er der opsat variable tavler, hvor bilisterne kan advares om spøgelsesbilister. På ramper med mange spøgelseskørsler er der opsat spøgelsesblink. Disse er opsat som forsøg i flere varianter, men fælles for dem alle er, at trafik på rampen i forkert retning aktiverer et rødt blinklys, som fortsætter med at blinke i et par minutter,« siger transportministeren og fortsætter:

»Vejdirektoratet vil også gennemgå samtlige frakørselsramper for at se, om afmærkning og udformning kan forbedres. Sådanne erfaringer videregives til brug ved fremtidig projektering af motorvejene.«

Den nye indsats mod spøgelsesbilisterne hilses velkommen hos bilisterne i FDM - Forenede Danske Motorejere.

Glade bilister
»Det er et rigtig godt initiativ til at undgå de her situationer, at man tjekker om skiltning og nedkørselsforhold er af en karakter, så det står helt klart, at man kører ned på en motorvej og hvilken retning. Men oven i det kunne det være en god idé at analysere, hvilken type bilister der står bag de her tilfælde og se, om der er et mønster. Det kan så bruges som et grundlag for kampagner rettet mod de grupper, f.eks. hvis det er spritbilister, der står bag en overvejende del,« siger FDMs adm. direktør, Thomas Møller Thomsen.

Netop spritbilister og ældre, demente bilister menes at være blandt dem, der har større risiko for at ende som spøgelsesbilister i den forkerte vejbane.