Morten Kabell er rasende: Politiet nedlægger veto mod parkeringsændring i København

Politiet handler politisk, når det gang på gang afviser trafikale ændringer i hovedstaden, der skal hjælpe cyklister og fodgængere, mener Københavns teknik- og miljøborgmester.

Københavns teknik- og miljøborgmester, Morten Kabell (EL), ønsker at gøre København til en bedre by for de bløde trafikanter, men han mener, at Københavns Politi uretmæssigt spænder ben for hans ambitioner, når de ikke vil godkende trafikale ændringer i hovedstaden. Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Bech

Politiet skal opretholde lov og orden og lade politikerne om at føre trafikpolitik. Sådan lyder opsangen fra Københavns teknik- og miljøborgmester, Morten Kabell (EL), som har fået nok af politiets afslag på trafikale ændringer i hovedstaden, der skulle have tilgodeset byens bløde trafikanter.

Politiet skal nemlig vurdere fra sag til sag, om de foreslåede ændringer går på kompromis med trafiksikkerhed og fremkommelighed, og har i den senere tid blokeret en række politiske initiativer, som særligt cyklister og gående skulle have nydt godt af.

»Politiet bør alene have fokus på spørgsmål om trafiksikkerhed, mens de trafikale konsekvenser er Borgerrepræsentationens domæne. Jeg oplever gang på gang, at politiet træder ind på den politiske banehalvdel, når de nedlægger veto mod vores projekter,« siger Morten Kabell.

»Hvis politiet vil føre trafikpolitik, så må de stille op til Borgerrepræsentationen. Men jeg spår dem ikke noget stort valg med den trafikpolitik, de fører,« tilføjer han.

»Helt hen i vejret«

Senest er borgmesterens harme blevet vakt i forbindelse med forvandlingen af området langs Frederiksholms Kanal. Her har politikerne blandt andet besluttet at nedlægge 80 parkeringspladser for skabe bedre rammer for byliv, fodgængere og cyklister. P-pladserne skulle erstattes af en promenade med københavnerbænke og lys fra kandelaberlamper. Helt uden parkeringskaos til følge, så vidt kommunen kunne regne ud, da hver tiende parkeringsplads i området stadig ville være ledig, og 350 nye vil blive tilgængelige, når havnens nye kulturcenter BLOX åbner i slutningen af 2017, ligesom 155 pladser kommer til i et kommende p-hus under Langebro.

Men politiet siger nej, fordi det vil medføre uhensigtmæssig søgetrafik efter andre parkeringsmuligheder i de tilstødende gader.

»Det er helt hen i vejret, når politiet blokerer for et projekt, hvor en enig Borgerrepræsentation ønsker at nedlægge parkeringspladser for at skabe bedre forhold for fodgængere, cyklister og byliv,« siger Morten Kabell.

Konfrontation i vente

Parkeringsfaciliteterne ved Frederiksholms Kanal er ikke et enestående irritationsmoment for borgmester Kabell. 3. maj skrev Østerbro Avis, at politiet havde afslået et ønske fra blandt andre en beboerforening på Bryggervangen og Australiensvej på Østerbro, som ville hindre biler i at køre ud på Lyngbyvej via Australiensvej for derved at undgå sivetrafik fra pendlere. Ifølge avisen begrundede Københavns Politi sit afslag med den foreslåede afspærrings »øgede belastning af det tilstødende vejnet«.

En uge tidligere stod det at læse i Vesterbro Avis, at politiet havde stukket en kæp i hjulet på kommunens planer om at give cyklister mulighed for at køre lovligt begge veje gennem Teaterpassagen, den ensrettede vej mellem Gl. Kongevej og Vesterbrogade ved Det Ny Teater.

Og det stopper ikke dér. Kommunen har desuden måttet opgive at sænke hastigheden til 40 km/timen på en række strækninger i byen, en begrænsning af gennemkørende trafik på Guldbergsgade er blevet afvist, og det samme er en afspærring af Baldersgade ved Balders Plads ud mod Tagensvej på Nørrebro. Alt sammen til stor frustration for Morten Kabell.

Borgmesterens kritik af ordensmagten møder dog ikke opbakning fra Venstre i Teknik- og Miljøudvalget. Flemming Steen Munch (V) kalder det »groft« af Morten Kabell at beskylde Københavns Politi for at føre politik.

»Den tanke ligger mig virkelig fjern. Vi stoler på, at politiet udelukkende træffer beslutninger efter, hvad de ændringer, vi politikere foreslår, vil betyde for trafiksikkerheden og fremkommeligheden i byen,« siger han.

Inden sommerferien skal Morten Kabell mødes med direktøren for Københavns Politi, Thorkild Fogde. Her vil borgmesteren fremføre sin kritik af politiets blokeringer.

»Jeg vil slå fast, at politiet må blive bedre til at holde sig til spørgsmål om trafiksikkerhed og redningsveje. Og så må politiet blive bedre til at levere dokumentation for, at deres afslag reelt er begrundet med hensyn til trafiksikkerhed og redningsveje,« siger Morten Kabell.

Berlingske har forelagt borgmesterens anklager for Københavns Politi, som ikke ønsker at besvare kritikken.